dodano: 2024-05-04 17:18:37 edycja: 2024-05-16 20:15:06 autor: 230 odsłon: 3712

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Polskim Siłom Zbrojnym

W samo południe 3 maja 2024 r. w centrum Manchester odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Polskim Siłom Zbrojnym.

Wydarzenie to dokonało się na St. Peter Square tuż obok Cenotaph czyli pomnika dedykowanemu żołnierzom ostatnim wojnom światowym. W uroczystości brały udział władze miasta Manchester na czele z burmistrzem, High Sheriff, który reprezentuje Króla, burmistrzowe zaprzyjaźnionych miast, przedstawiciele Konsulatu RP w Manchester na czele z Konsulem Generalnym oraz środowiska polonijne.

Dokładnie o godz. 12 odsłuchaliśmy przemów dystyngowanych gości, którzy nawiązywali do historii i tradycji narodu polskiego, zwłaszcza w aspekcie kolejnej rocznicy uchwalenia pierwszej Ustawy Zasadniczej. Następnie odsłonięto dedykowaną polskim żołnierzom tablicę, po którym nastąpiła modlitwa i błogosławieństwo prowadzona przez lokalnego kapłana fr. Petera Kinsella oraz naszego duszpasterza polonijnego ks. Karola. Modlitwa zawierała w sobie aspekt powszechnej modlitwy, która obejmowała poległych żołnierzy, mieszkańców Manchester, Wielką Brytanię i Polskę oraz prośbę o pokój na świecie. Ceremoniał zakończyliśmy odmówieniem w dwóch językach Modlitwy Pańskiej, a na sam koniec odśpiewaliśmy hymny obu państw God save the King oraz Mazurka Dąbrowskiego.

tekst i zdjęcia: Karol M. Rogasik SChr

*    *    *

Tego dnia przypadło Święto Konstytucji 3 Maja oraz uroczystość NMP Królowej Polski. W wielu miejscach świata na wspólnej modlitwie gromadzili się Polacy wraz ze swoimi duszpasterzami, braćmi i kapłanami Towarzystwa Chrystusowego, co dokumentują parafialne kanały internetowe, np. Argenteuil, Bagnolet i Chicago. Były też takie miejsca, gdzie połączono siły – w należącym do miejscowej polskiej parafii personalnej kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie z budapeszteńską Polonią i pracującymi wśród niej siostrami misjonarkami i ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr modlili się studenci z Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego «W Sercu» działającym przy sanktuarium NSPJ w Szczecinie wraz ze swoim duszpasterzem ks. Marcinem Stefanikiem SChr, którzy spędzali majówkowy czas na zwiedzaniu stolicy Węgier.

W szeregu zaś naszych wspólnot ta maryjna uroczystość to święto odpustowe: tak było w Dargosławiu (filia parafii w Brojcach), gdzie przy tej okazji zostało pobłogosławione retabulum, Tetyniu z zapowiedzią misji parafialnych na przełomie maja i czerwca 2024 r. i Scarborough. Również w sanktuarium  maryjnym w Marayong na przedmieściach Sydney, wybudowanym jako wotum za millennium chrześcijaństwa w Polsce i memoriał II wojny światowej, majowe uroczystości narodowo-religijne połączono z parafialnym odpustem oraz srebrnym jubileuszem kapłaństwa duszpasterza, ks. Artura Botura SChr.

 04 maja 16 maja 230 3712