Wszystko dla Boga i Polonii...

20-lecie pracy redakcyjno-wydawniczej związanej z polonijnymi periodykami „Projeções” i „Polonicus”

Z satysfakcją informujemy że, ukazała się nowa edycja czasopisma „POLONICUS – Revista de reflexão Brasil-Polônia” (POLONICUS – periodyk refleksji Brazylia - Polska). Jest to już z kolei 20 numer tego specyficznego periodyku polonijnego.

Jeśli włączymy poprzednie 20 numerów wydawanego „PROJEÇÕES – Revista de estudos polono-brasileiros” (PROJEKCJE – Czasopismo studiów polsko-brazylijskich), to mamy w sumie 40 numerów wychodzących w ciągu 20 lat! Periodyk ukazuje dwa razy w roku. Pracą związaną z redagowaniem, wydawaniem, wysyłką pocztową zajmuje się od 20 lat jeden z chrystusowców, który w sposób szczególny zafascynowany jest od ponad 40 lat społecznością polonijną w Brazylii. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w styczniu-marcu 1972 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Migrant Echo”. Periodyk był publikowany w języku angielskim i polskim. Poruszał tematykę związaną z kulturą, etnicznością i religią. Periodyk wydawał ks. Andrzej Woźnicki SChr. Prenumerata roczna wynosiła 4 dolary. Pismo było publikowane około 10 lat.

Jako ciekawostkę podajemy do informacji, że po ukazaniu się pierwszych numerów „Projeções” redaktor otrzymał prośbę z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Rio de Janeiro, aby wysyłać do tej placówki każdą edycję periodyku, gdyż pismo będzie przekazywane do biblioteki Kongresu USA!

Wyrażamy szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy z nami współpracują w redagowaniu czasopisma! Gdyby nie konkretna wcześniejsza pomoc Senatu RP, a obecnie wsparcie finansowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jakie otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” to pismo, z pewnością nie ujrzałoby światła dziennego i nie dotarło do rąk naszych Czytelników! Stąd też nasze podziękowanie dla rządu polskiego za wspieranie piśmiennictwa polonijnego w świecie.
„Polonicus” jest z pewnością periodykiem odbiegającym od innych tytułów, jakie spotykamy na liście różnorodnych pism polonijnych w świecie. Periodyk wydawany jest tradycyjnie w wersji papierowej, jak też jest dostępny w wersji elektronicznej: www.polonicus.com.br

Czasopismo wysyłane jest do naszych placówek dyplomatycznych w Brazylii, jak również polskich i brazylijskich badaczy zajmujących się emigracjami, jak też bibliotek uniwersyteckich w Polsce i Brazylii.
Wspomniane czasopismo wydawane jest w języku portugalskim, ale wstęp, spis treści i streszczenie po każdym artykule są zamieszczane również w języku polskim. Każda edycja ma średnio ponad 190 stron w formacie A5. W sumie obydwa wspomniane periodyki mają około 8 tys. stron druku. Jubileuszowy 20 numer ma 245 stron! Jubileuszowy numer jest już umieszczony w naszym dwujęzycznym portalu w wersji elektronicznej.

ks. dr Zdzisław Malczewski SChr

info zaczerpnięte z portalu internetowego Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego


230 5099

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone