Wszystko dla Boga i Polonii...

82 Nowicjat rozpoczęty…

Podczas uroczystych nieszporów w liturgiczne wspomnienie św. Wincentego à Paulo, ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, wręczając czterem aspirantom egzemplarze naszych zakonnych Ustaw, dokonał wprowadzenia ich w kanoniczny nowicjat – czas próby i dokładniejszego rozeznawania Bożego powołania do naszej wspólnoty.

Nasze Ustawy podkreślają jak istotny jest ten czas: „w całym procesie formacji szczególnie ważnym etapem jest czas nowicjatu, w którym nowicjusze rozeznają i upewniają się o wezwaniu Bożym, zapoczątkowując życie zakonne w duchu Towarzystwa.” (art. 84 UiDTChr) a Kardynał Założyciel zachęca, by „od chwili nowicjatu stawiać bardzo jasno istotę życia zakonnego, że poświęcamy się i to całkowicie i nieodwołalnie na służbę Bożą, że właśnie po to wstąpiliśmy do zakonu. Musimy pełnić wolę Bożą bez zastrzeżeń.” (tamże, przed artykułami dotyczącymi formacji nowicjackiej)

Ks. Wikariusz w swoim słowie do aspirantów, którzy rozpoczynają czas nowicjackiej próby, zachęcał do zaufania Panu Bogu w każdym momencie życia, szczególnie w trudnych doświadczeniach, ponieważ Bóg chce naszego nieustannego rozwoju i wyrzeczenia – wyrzeczenia siebie dla Niego.

Nowicjuszy stojących na progu życia zakonnego, otaczamy serdeczną modlitwą: niech czas nowicjatu będzie owocnym umacnianiem więzi z Jezusem Chrystusem i Jego Matką.

Przy okazji zachęcamy do odwiedzin internetowego serwisu naszego nowicjatu.


230 7129

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone