Wszystko dla Boga i Polonii...

Aulnay sous Bois – inauguracja tygodnia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dokładnie sto lat temu, 4 listopada 1918 roku, Jasnogórskie Sanktuarium, jako jedno z pierwszych miejsc na ziemiach polskich odzyskało wolność. Spod zaboru austriackiego zostało oswobodzone przez polskich żołnierzy pod dowództwem ppor. Artura Wiśniewskiego. 4 listopada 2018 roku dokładnie 100 lat od tych wydarzeń rozpoczęliśmy w naszej polskiej parafii w Aulnay sous Bois uroczystości związane z odzyskaniem Niepodległości.

Msza Święta była celebrowana przez trzech kapłanów: prowincjała chrystusowców z Francji i Hiszpanii, ks. Jana Ciągło SChr, proboszcza ks. Jarosława Kocha SChr i gościa przybyłego z Poznania, ks. Marcina Stefanika SChr. W wygłoszonej homilii ks. Marcin zwrócił szczególną uwagę na rolę i miejsce, jaką w polskich rodzinach zawsze odgrywał i nadal odgrywa Pan Bóg. Podkreślał jak w latach trzydziestych kardynał Hlond, założyciel ich wspólnoty zakonnej i Prymas Polski, wzywał do tego, iż wolna Polska nie będzie już toczyć walkę o ziemię, ale o ducha Chrystusowego. A w późniejszym czasie, w latach osiemdziesiątych, gdy na nowo Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji politycznej, ksiądz Jerzy Popiełuszko upominał naród polski, że w tej sytuacji nie chodzi już o wolność zewnętrzną, ale wewnętrzną, której nie da się kształtować bez Boga. A dziś, gdy rodzina jest tak bardzo wystawiona na różnego rodzaju próby i narażona na wiele przeciwności, najważniejsza jest odbudowa pozycji Boga w rodzinach, gdzie kształtują się fundamentalne postawy młodego pokolenia. Na zakończenie homilii, wszyscy wierni pomodlili się modlitwą księdza Piotra Skargi w intencji Ojczyzny, którą wraz z kotylionami w ojczystych barwach każdy z nas otrzymał przed rozpoczęciem liturgii.

Następnie dzieci, ubrane w piękne krakowskie stroje przeczytały intencje modlitwy powszechnej. Na zaproszenie tutejszej Polonii przybył z Podhala trzydziestoosobowy zespół folklorystyczny „SKALNI”, zapewniając oprawę muzyczną liturgii, zwłaszcza, gdy została zaśpiewana "Barka", która wywołała w rodakach ogromne wzruszenie. Została ona zadedykowana naszemu Wielkiemu Polakowi, św. Janowi Pawłowi II z okazji przypadających w tym dniu imienin Karola Wojtyły, oraz w 40 rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową.

Po południu w teatrze Jacques Prévert w Aulnay sous Bois spotkaliśmy się na koncercie zespołu „Skalni”, gdzie mogliśmy nacieszyć się piękną góralską muzyką i tańcami. Na koncert, oprócz licznie zgromadzonej Polonii i francuskich przyjaciół, przybyli też nasi duszpasterze, ks. Jan Ciągło SChr, ks. Jarosław Koch SChr, ks. Marcin Stefanik SChr i ks. Roman Wrocławski SChr (który jest proboszczem miejscowej francuskiej parafii). Przybył też mer miasta Aulnay sous Bois, Bruno Beschizza, który w swoim przemówieniu podkreślał znaczącą rolę, jaką odgrywa wspólnota polska w życiu Aulnay sous Bois i lokalnego Kościoła.
Elżbieta Noster


230 7974

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone