dodano: 2017-06-13 22:41:12 edycja: 2017-07-06 21:26:28 autor: 230 odsłon: 6780

Czerwcowy dzień skupienia chrystusowców z Francji i Grecji w Argenteuil

Czego chcesz, czego pragniesz ode mnie Panie Boże? – to pytanie towarzyszyło nam w tym roku duszpasterskim jako motto naszych comiesięcznych dni skupienia. W udzielaniu właściwej odpowiedzi czyli nieustannemu odpowiadaniu ‘TAK’ na Boże wezwanie i powołanie swoimi naukami i konferencjami pomagał nam ks. Krzysztof Antoń SChr, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Stargardzie.

Nauki podczas czerwcowego skupienia w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy w kaplicy św. Bernadety w Argenteuil prowokowały kolejne pytania i pozwalały kontynuować refleksję nad naszym powołaniem i posłannictwem jako zakonników i kapłanów… Jakim być winien kapłan współczesnego czasu? Kim jestem jako kapłan, zakonnik? Co ja jako kapłan otrzymałem, czy jestem świadomy daru, który otrzymałem i jak ten dar wykorzystuję, jak nim się dzielę z powierzonymi mojej duszpasterskiej pieczy ludźmi? A najpiękniejszą puentą całorocznych rozważań stała się odczytywana dzisiaj Ewangelia (z wtorku X tygodnia w ciągu roku), gdzie Pan Jezus wyraźnie ukazuje misję uczniów wszystkich czasów: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5,13-16)13 czerwca 2017r. 06 lipca 2017r. 230 6780