dodano: 2022-06-09 20:38:26 edycja: 2022-06-19 22:51:40 autor: 230 odsłon: 6184

Diamentowy jubileusz kapłaństwa AD 2022

Obchody diamentowego jubileuszu kapłaństwa naszych Współbraci zbiegły się z pięknymi i ważnymi świętami kościelnymi: z uroczystością Zesłania Ducha Świętego i świętem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Razem z nimi dziękujemy, że zostali włączeni w kapłaństwo Chrystusowe i przez lata duszpasterskiego posługiwania w kraju i na emigracji umocnieni darami Ducha Świętego budowali królestwo Chrystusowe – królestwo prawdy, pokoju i zbawienia. Razem z nimi zagłębiamy się w te święte tajemnice i wychwalamy Dobrego Boga za Jego hojność, dobroć i miłosierdzie.

W Dzień Zielonych Świąt przy ołtarzu w kościele parafialnym w Chociwlu stanęło dwóch Dostojnych Jubilatów – ks. Stanisław Malczewski SChr, który przed laty był proboszczem parafii oraz ks. Tadeusz Baniowski SChr, pomagający od wielu już lat w duszpasterstwie. Wokół nich zgromadzili się wierni parafianie oraz chrystusowcy z wielu placówek duszpasterskich z Pomorza Zachodniego w tym byli duszpasterze chociwelskiej parafii na czele z ks. Bogusławem Burgatem SChr wikariuszem generalnym zgromadzenia, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

W środę 8 czerwca 2022 r. w południe Jubilaci odprawili dziękczynną Eucharystię w poznańskiej katedrze, a przewodniczył jej i homilię wygłosił pasterz archidiecezji poznańskiej abp Stanisław Gądecki. We wspólnym Magnificat w katedrze wzięło udział siedmiu Współbraci świętujących 60-lecie kapłaństwa (ks. Alojzy Laimann SChr, ks. Antoni Klein SChr, ks. Edward Janikowski SChr, ks. Eugeniusz Śpiewak SChr, ks. Jan Sobieraj SChr, ks. Stanisław Malczewski SChr, ks. Tadeusz Baniowski SChr), a razem z nimi przedstawiciele rodziny, przyjaciele, dobrodzieje, kapłani i siostry zakonne.

W czwartkowy wieczór, w ipsa die 60. rocznicy przyjęcia sakramentu święceń, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, celebracja jubileuszowa odbyła się w kaplicy Domu Głównego i seminarium w Poznaniu. Poza mieszkańcami domu i seminarzystami wokół Jubilatów stanęli chrystusowcy odprawiający zakonne rekolekcje ze swoim Ojcem Rekolekcjonistą, radni generalni oraz rodziny i przyjaciele Jubilatów. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył ks. Antoni Klein SChr, a okolicznościowe kazanie, w którym oprócz teologii kapłańskiego powołania i posługiwania znalazły się bardzo osobiste wątki, wygłosił ks. Paweł Bortkiewicz SChr.

Chociaż przywołane słowa św. Jana Pawła II z jego autobiograficznej książki o jego powołaniu kapłańskim „Dar i Tajemnica” wydają się być bardzo znane, to wciąż zasługują, by nad nami podjąć refleksję. Historia mojego powołania kapłańskiego? Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy… (JAN PAWEŁ II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 20052, s. 7) – słowa te niezwykle proste, ale niezwykle mądre, mówił kaznodzieja, stanowią zaproszenie, by pomyśleć o tej tajemnicy Bożego wybrania, że to On szuka człowieka, On powołuje i jest to niepojętym wyrazem miłości Boga do człowieka. To Boże wezwanie PÓJDŹ ZA MNĄ skierowane do Dostojnych Jubilatów wraz z ich odpowiedzią i podjęciem tej drogi jest realizacją najpiękniejszego projektu na życie, gdyż jego autorem jest sam Bóg, który przychodzi nieustannie z pomocą i łaską.

Ewangelijna perykopa, fragmenty arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa (zob. J 17,1-2.9.14-26), wydobywała ważne elementy posługiwania kapłańskiego, jakim są zachowanie od zła, ustrzeżenie przed zerwaniem więzi z Panem, uświęcenie w prawdzie i związane z tym zmaganie o prawdę (co niełatwe było w czasach kapłańskiej młodości Jubilatów i niełatwe jest i dzisiaj) oraz dążenie do jedności (co pozostaje wciąż niezwykle trudnym zadaniem). Zgromadzeni zatem wokół Diamentowych Jubilatów dziękujemy za ich posługiwanie na różnych odcinkach (jako duszpasterzy polskich emigrantów, jako duszpasterzy Polaków zasiedlających tzw. Ziemie Odzyskane, czy jako formatorów kolejnych pokoleń chrystusowców), dziękujemy za trud posługi uświęcania w prawdzie i budowania jedności i razem z nimi śpiewamy gromkie oraz dostojne Te Deum laudamus, włączając poza organami i inne instrumenty muzyczne. Jednocześnie zawierzamy dalszą ich kapłańską drogę Maryi, Królowej Polski i Polonii, Królowej Towarzystwa Chrystusowego i razem z nimi duchowo udajemy się w pielgrzymce do tronu Jasnogórskiej Madonny, dziękować za wielkie rzeczy, które Wszechmocny uczynił, czyni i uczyni w ich życiu (por. Łk 1,49a).

W Dobrzanach również w czwartek 9 czerwca 2022 r. świętowano ów diamentowy jubileusz ks. Tadeusza Jóźwiaka SChr dziś pomagającego w duszpasterstwie a ongiś proboszcza tamtejszej parafii. Po powrocie Dostojnych Jubilatów z Częstochowy kolejna odsłona uroczystości jubileuszowych odbywała się w sobotę 11 czerwca 2022 r. w naszym domu chrystusowca seniora w Puszczykowie (gdzie mieszka czterech z nich). Natomiast w Niedzielę Najświętszej Trójcy z parafianami i Współbraćmi ze Stargardu diamentowy jubileusz świętowali: ks. Stanisław Malczewski SChr, który w naszych stargardzkich parafiach pomaga w duszpasterstwie oraz przybyły niedawno do ojczyzny po wielu latach posługi na brazylijskiej ziemi ks. Jan Sobieraj SChr.

fotografie:
w katedrze poznańskiej © Miłujcie się!
w kaplicy seminaryjnej kl. Patryk Jaroszek SChr
w domu puszczykowskim ks. Robert Biel SChr09 czerwca 2022r. 19 czerwca 2022r. 230 6184