dodano: 2018-04-17 21:49:27 edycja: 2018-05-07 22:08:34 autor: 230 odsłon: 11804

Diamentowy kapłański jubileusz w Dunkierce

15 kwietnia 2018 r., w niedzielę poprzedzającą ipsa dies 60. rocznicy święceń kapłańskich, w Dunkierce odbywały się uroczystości diamentowego jubileuszu kapłaństwa ks. Władysława Dobrocia SChr.

Z Poznania na tę uroczystość przybyli przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszard Głowacki SChr (który wygłosił okolicznościową homilię) i ekonom generalny, ks. Zbigniew Kutnik SChr. Przybył również przełożony prowincji, ks. Jan Ciągło SChr; nie zabrakło przedstawicieli miejscowego duchowieństwa, władz miasta i polskiego przedstawiciela dyplomatycznego a także parafian z Dunkierki, Boulogne sur Mer a nawet z Montigny en Ostrevent.

Przy okazji tak zacnego jubileuszu kapłaństwa Dostojnego Jubilata uhonorowano miejskim odznaczeniem. „Głos katolicki” w numerze na tę niedzielę przygotował krótki biogram Jubilata, życzenia Parafian oraz umieścił na ostatniej stronie okładki jego zdjęcie: «Diamentowy Jubileusz Ks. Władysława Dobrocia», GK LIX[2018], nr 14[2719], s. 2 i 16. Ten sam periodyk przekazuje bardziej szczegółową relację z obchodów kapłańskiego jubileuszu, napisaną przez naocznego świadka: M. DZ., «Jubileusz Ks. Władysława Dobrocia», GK LX[2018], nr 17[2722], s. 14-15.17 kwietnia 2018r. 07 maja 2018r. 230 11804