dodano: 2022-06-14 23:08:58 edycja: 2022-06-23 17:13:25 autor: 230 odsłon: 2675

Doceniają naszych Współbraci zaangażowanie…

W ostatnim czasie dotarły do nas informacje, iż różnorodna aktywność chrystusowców została nagrodzona.

W czwartek 9 czerwca 2022 r., przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, podziękowano naszemu Współbratu, ks. prof. Bernardowi Kołodziejowi SChr za pięcioletni aktywny udział w Kapitule «Nagród imienia profesora Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego». Wręczono również powyższe nagrody wyłonionym laureatom. Poznaliśmy też laureatów 75. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka Katolickiego Stowarzyszenia «Civitas Christiana»: pośród nich jest Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który doceniono za ofiarną pomoc duchową i materialną potrzebującym za wschodnią granicą polski, zarówno w czasie pokoju, jak i teraz w niespokojnym czasie wojny. W imieniu Zespołu nagrodę odebrał Dyrektor Biura ks. Leszek Kryża SChr, bardzo mocno zaangażowany w prace i dzieła instytucji, w której pracuje i której biurem kieruje. Bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy i były Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ufundował nagrodę-wyróżnienie, które otrzymała polonijna młodzieżowa organizacja «Orzeł Biały» z Cruz Machado w Brazylii. Nagrodzone zostało ich zainteresowanie i zaangażowanie w tradycję i kulturę polską, za jej pielęgnowanie i krzewienie.

 14 czerwca 2022r. 23 czerwca 2022r. 230 2675