Wszystko dla Boga i Polonii...

Doroczna Sesja Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła we Fromborku

Jubileusze związane z postacią Mikołaja Kopernika (550. rocznica jego urodzin i 480. rocznica śmierci) wyznaczają miejsce i tematykę spotkań i sesji naukowych wielu gremiów – między innymi dorocznej Sesji Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2023 r. we Fromborku, miejscu pracy Kopernika i dotyczyła wspólnoty Kościoła jego czasów. W tej sesji wziął również udział nasz Współbrat ks. prof. Bernard Kołodziej SChr

fotografie: ks. Bernard Kołodziej SChr


230 3248

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone