dodano: 2021-11-26 23:15:00 edycja: 2021-11-27 23:22:21 autor: 230 odsłon: 4521

Doroczne szkolenie dla osób odpowiedzialnych za komunikację w Kościele

Członkowie biura prasowego naszego zgromadzenia, a więc jego rzecznik – ks. Marek Grygiel SChr, odpowiedzialny za social media Towarzystwa i jego serwis internetowy – ks. Marcin M. Stefanik SChr oraz zakonny skryba-kronikarz – ks. Tomasz Mikulak SChr włączyli się w zorganizowane w czwartek 25 listopada 2021 r. on-line szkolenie dla osób odpowiedzialnych za komunikację w Kościele. By tę komunikację nieustannie ulepszać zaproszeni prelegenci dzielili się swoim doświadczeniem i swoimi uwagami w tej materii:

•    profesorowie Błażej Kmieciak i Michał Królikowski dotknęli kwestii pedofilii i wykorzystania seksualnego;

•   jedna z organizatorek całego spotkania prof. Monika Przybysz, red. Jarosław Gil i fotograf Andrzej Wiktor dotknęli spraw związanych z redagowaniem zapowiedzi i sprawozdań z różnych wydarzeń, ilustrowania ich fotografiami oraz wykorzystywania mediów społecznościowych dla zaprezentowania spektrum działalności Kościoła;

•  natomiast rzecznicy prasowi Komendanta Straży Granicznej ppor. Anna Michalska i Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz opowiedzieli o swojej codziennej pracy, o jej jasnej, a także i ciemniejszej stronie;

(do zredagowania wykorzystano informacje zebrane w relacji umieszczonej na portalu zyciezakonne.pl)


26 listopada 2021r. 27 listopada 2021r. 230 4521