Wszystko dla Boga i Polonii...

Duchowa adopcja kleryków

"Zabierz ze sobą kleryka" to akcja Polonii w Australii, polegająca na duchowej adopcji przyszłych duszpasterzy polonijnych. Z okazji nowego roku formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego, wspólnota w Keysborough (Melbourne) objęła swoją modlitwą kleryków, którzy przygotowują się do posługi wśród polskiej emigracji.

Wierni zobowiązali się do indywidualnego odmawiania modlitwy w intencji wybranego kleryka oraz szczególnej modlitwy w pierwsze czwartki miesiąca.

Nasza modlitwa jest wyrazem troski o zachowanie powołań i wołaniem, aby Pan posłał nowych robotników na żniwo wśród Polonii australijskiej.

ks. Kamil Żyłczyński SChr
Rektor Sanktuarium


341 5421

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone