dodano: 2020-11-24 20:54:36 edycja: 2020-11-25 18:55:06 autor: 230 odsłon: 1260

Duchowa Adopcja Powołanych w Düsseldorfie

W będącą tytularnym świętem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Sióstr Misjonarek uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podobnie jak w wielu innych polskich i polonijnych wspólnotach, Polska Misja Katolicka w Düsseldorfie dziękowała Bogu za posługę księży i braci należących do naszego zakonnego zgromadzenia oraz Sióstr Misjonarek.

Wyjątkowym akcentem było podjęcie Duchowej Adopcji Osób Powołanych – zobowiązania do osobistej codziennej modlitwy za konkretnego kleryka lub diakona naszego seminarium, siostrę postulantkę bądź nowicjuszkę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Każdy decydujący się na udział w tym duchowym dziele otrzymał przygotowany folder ze zdjęciem osoby, którą będzie wspierał swoją modlitwą, krótkim tekstem opisującym ją i tekstem do codziennego odmówienia w jej intencji. Zaproponowana przez duszpasterzy forma wsparcia tych, którzy przygotowują się do złożenia ślubów i przyjęcia święceń, spotkała się z pozytywną odpowiedzią wśród parafian, dzięki czemu każdy alumn seminarium naszego Towarzystwa oraz każda postulantka i nowicjuszka Sióstr Misjonarek są od niedzieli otaczeni modlitewną opieką.

ks. Łukasz Kuczyński SChr24 listopada 2020r. 25 listopada 2020r. 230 1260