Wszystko dla Boga i Polonii...

Działalność ks. Kryży po raz kolejny doceniona…

W czwartek 16 marca 2023 r., podczas uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego nasz Współbrat, ks. Leszek Kryża SChr został uhonorowany Medalem 30-lecia Stowarzyszenia «Wspólnota Polska». Po raz kolejny doceniono jego działalność w Biurze Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, które, współpracując z wieloma organizacjami, w tym «Wspólnotą Polską», dociera z pomocą do wielu naszych Rodaków mieszkających na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej Obojga Narodów i II RP. Sprawozdanie, które zostało opublikowane w serwisie www Stowarzyszenia wskazuje akcję pomocy charytatywnej i medycznej w obwodzie lwowskim oraz Stację Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” w obwodzie lwowskim i żytomierskim, a można dodać również doroczną akcję „Podaruj Znicz na Kresy”.

(na podstawie sprawozdania z serwisu «Wspólnoty Polskiej» i kanału społecznościowego Odznaczonego, dołączone zdjęcie z archiwum osobistego ks. Leszka)


230 2053

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone