dodano: 2019-10-10 23:30:13 edycja: 2019-10-10 23:30:28 autor: 230 odsłon: 1863

Dzień skupienia dla chrystusowców posługujących we Francji

We wtorek 8 października 2019 r. w Aulnay-sous-Bois odbył się powakacyjny dzień skupienia dla chrystusowców pracujących na francuskiej ziemi, na który zjechali się w komplecie wszyscy Współbracia z Francji a także ustępujący wiceprowincjał i koordynator polonijnego duszpasterstwa w Hiszpanii, ks. Czesław Piela SChr. Skupieniu przewodził ks. dr Marek Grygiel SChr, przełożony domu głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, radny generalny i rzecznik prasowy zgromadzenia, wygłaszając przybyłym konferencję duchową na jego początku i Słowo Boże w czasie Mszy.

Wspólny czas modlitwy uwieńczyła koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył nowo ustanowiony przełożony prowincji, ks. Zbigniew Wcisło SChr. To pierwsze skupienie stało się okazją do podziękowania dotychczasowej radzie prowincji za ich pracę, ponieważ w tym roku upłynęła kolejna kadencja tegoż zarządu. W imieniu wszystkich obecnych uczynił to ks. prowincjał Zbigniew i jednocześnie prosił on Pana Boga, by błogosławił oraz udzielał wszelkiej łaski nowo wybranemu zarządowi prowincji pw. MB Częstochowskiej obejmującej Francję, Hiszpanię i Portugalię. Skierował też prośbę do Współbraci o modlitewne towarzyszenie i wzajemne umacnianie się na trudy duszpasterzowania.

Po liturgii została poświęcona nowa sala prowincjalna: ten nowo odrestaurowany obiekt duszpasterski będzie również służył miejscowej wspólnocie polskiej do celów pastoralno-duszpasterskich, toteż ks. Zbigniew podziękował miejscowemu duszpasterzowi polonijnemu, ks. Jarosławowi Kochowi SChr oraz przedstawicielom tej polskiej parafii zaangażowanym w prace renowacyjne.

(na podstawie relacji ks. Tomasza Sokoła zamieszczonego w serwisie polskifr.fr)


10 października 2019r. 10 października 2019r. 230 1863