dodano: 2023-06-13 18:28:14 edycja: 2023-06-13 20:16:49 autor: 230 odsłon: 2330

Dzień skupienia duszpasterzy polonijnych z Francji

Kaplica Świętej Bernadety w podparyskim Argenteuil tradycyjnie już jest miejscem czerwcowego dnia skupienia chrystusowców – polonijnych duszpasterzy w różnych zakątkach Francji.

W ten wspólnotowy zjazd w połowie czerwca 2023 r. włączył się również przełożony generalny zgromadzenia ks. Krzysztof Olejnik SChr, a wszyscy uczestniczący zanosili dziękczynienie za otrzymane łaski w ciągu ostatniego roku formacyjno-duszpasterskiego oraz prośbę, by stawać się solą ziemi i światłem świata, szczególnie dla tych, do których jest się posłanym, by umieć dzielić się światłem wiary, by słuchać Słowa i żyć Nim na co dzień, a przez to Je głosić i o Nim świadczyć. Do tego wzywał i to ukazywał wspominany w liturgii Kościoła w tych czerwcowych dniach św. Antoni z Padwy, który pouczał, że mowa jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny: dlatego trzeba, by zamilkły słowa a odezwały się dobre czyny, aby je ludzie widzieli i chwalili Ojca Niebieskiego (por. Mt 5,13-16).

zdjęcia: ks. Jarosław Koch SChr i ks. Ryszard Fyda SChr

 13 czerwca 2023r. 13 czerwca 2023r. 230 2330