Wszystko dla Boga i Polonii...

Dzień skupienia na Wyspach Brytyjskich

U progu Wielkiego Postu, 24/25 lutego 2020, współbracia posługujący na Wyspach Brytyjskich po raz kolejny zgromadzili się w The Hayes Conference Centre na dniu skupienia. Zakonnej modlitwie i refleksji przewodniczył ks. dr Marek Grygiel SChr, superior domu głównego i rzecznik prasowy naszego zgromadzenia. W temacie „Fiat Maryi” zapraszał, by na nowo odkrywać w sobie świadomość wybrania przez Boga w powołaniu zakonnym i kapłańskim, uwrażliwiał na ubóstwo i wielkoduszność w posłudze oraz pokorę względem Boga i człowieka. Na zakończenie, po czasie rozważań, modlitwie i sprawowanej Mszy Świętej, bracia w duchu wspólnoty spotkali się, by zapoznać się z bieżącymi sprawami prowincji i podzielić się swoimi codziennymi radościami i troskami duszpasterskimi.


341 2862

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone