dodano: 2019-02-20 11:37:46 edycja: 2019-02-20 22:23:14 autor: 341 odsłon: 7301

Ex universa i obrona prac magisterskich

We wtorek, 19 lutego diakoni zdali przed komisją w składzie: o. dr hab. Zbigniew Kubacki prof. PWTW, ks. dr Andrei Lysy SChr, ks. dr Paweł Jasina SChr, egzamin ex universa theologia (z całego zakresu teologii) i obronili prace magisterskie kończąc tym samym sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Tytuły magistra teologii uzyskali: dk. Michał P. Armatys SChr (Przypowieść o „głupim bogaczu” [Łk 12,13-21] w ujęciu Ewangelisty Łukasza, w perspektywie paranetyczno-teologicznej), dk. Karol Baj SChr (Sposoby przedstawiania Boga i bóstwa w wybranej anglojęzycznej literaturze science fiction), dk. Roman Melnyk SChr (Proklamacja wartości ludzkiego życia podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II na Ukrainę), dk. Maksymilian Ślusarczyk SChr (Tron Boga i Baranka w Apokalipsie według św. Jana [Ap 22,1-5]. Studium egzegetyczno-teologiczne).

Po egzaminach diakoni udają się na ostatnie przed święceniami kapłańskimi praktyki duszpasterskie w parafiach Towarzystwa. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu Bożych łask na czas przygotowań do święceń.20 lutego 2019r. 20 lutego 2019r. 341 7301