dodano: 2023-11-22 23:56:13 edycja: 2023-11-28 17:58:21 autor: 230 odsłon: 4701

III Zjazd Badaczy Polonii

III Zjazd Badaczy Polonii organizowany z inicjatywy ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą przy współpracy z Uniwersytetem «Ignatianum» i Instytutem «Pokolenia» odbył się w dniach 21-23 listopada 2023 r. w Krakowie.

Osią tego spotkania stało się zaprezentowanie atlasu Polonii świata – „Atlasu Polaków na świecie”, pierwszej i jedynej jak dotąd publikacji charakteryzującą polską emigrację. W czasie Zjazdu kolejne instytucje i osoby otrzymały wyróżnienie «Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą». Wśród uhonorowanych znalazł się również chrystusowiec – ks. Leszek Kryża SChr, Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. W spotkaniu brał udział również ks. prof. Bernard Kołodziej SChr.
Relację zdjęciową znajdziemy na facebookowych profilach Pełnomocnika Rządu oraz naszego uhonorowanego Współbrata. Informację o Zjeździe podawał codzienny serwis polonijny nadawany przez TVP Polonia „Polonia24”.

zdjęcia: ks. Leszek Kryża SChr i ks. Bernard Kołodziej SChr

*    *    *

Natomiast 24 i 25 listopada 2023 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się XVI Międzynarodowy Kongres „Katolicy a cielesność”. W jego drugim dniu swój referat przedstawił wykładowca toruńskiej uczelni, nasz Współbrat ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr.

*    *    *

To nie wszystkie wydarzenia drugiej połowy listopada 2023 r. odbywających się w naszych wspólnotach bądź z udziałem braci i księży chrystusowców. Kilka kolejnych prezentuje poniższe zestawienie:

•    Misja na Trójcowie w sobotę 11 listopada 2023 r. zorganizowała «Bal dla Singli», który rozpoczął się wspólną modlitwą na Mszy Świętej o znalezienie męża/żony. Po jej zakończeniu w sali parafialnej rozpoczęły się zabawy integracyjne oraz dyskoteka, których celem było lepsze i wzajemne poznanie się uczestników;

•    17 listopada 2023 r., drugiego dnia trzydniowego sympozjum poświęconego mężczyźnie pt. „Mężczyzna – Bóg widział, że był bardzo dobry” zorganizowanego przez WSD karmelitów w Poznaniu i Instytut «Carmelitanum», swoje wystąpienie zaprezentował nasz Współbrat ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr. Poświęcone było ono zagrożeniom i wyzwaniom płynących z ideologii gender dla tożsamości mężczyzny i w ogóle dla tożsamości człowieka oraz rodziny. W czasie tego sympozjum swoje przedłożenie miał również ks. dr Marek Dziewiecki, który w sobotę i niedzielę 18 i 19 listopada 2023 r. gościł w naszej poznańskiej parafii św. Jadwigi Królowej. W sobotę był jednym z prelegentów organizowanej przez parafię konferencji o uważności w odniesieniu do świata zewnętrznego i wewnętrznego, aby umieć dostrzec w nim Boże piękno oraz dowiedzieć się jak na świat patrzeć Bożymi oczyma. W niedzielę natomiast głosił kazania na Mszach Świętych na temat miłości małżeńskiej i rodzicielskiej oraz katechezę o wychowaniu katolickim. Ponadto w tej parafii kilka dni wcześniej, tj. we wtorek 14 listopada 2023 r., odbył się jubileusz dwudziestolecia Koła Ruchu Kultury Chrześcijańskiej «Odrodzenie»;

•    Tymczasem w Argenteuil w niedzielę 19 listopada 2023 r. w sposób bardzo uroczysty uczczono Maryję w jej Ostrobramskim Wizerunki Matki Miłosierdzia jako patronki tamtejszej wspólnoty polonijnej;

•    W drugiej połowie listopada 2023 r. z wizytą w Brazylii przebywał pan Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wraz z panią Martą Olkowską, Konsul Generalną z Kurytyby odwiedził m. in. Porto Alegre, gdzie poza spotkaniami z zarządem Sociedade Polônia de Porto Alegre, konsulem honorowym Sérgio José Sechinskim spotkał się z ks. Zdzisławem Malczewskim SChr, rektorem PMK w Brazylii. W innym miejscu – w Parku Narodowym Iguaçú – przy okazji inauguracji i poświęcenia odnowionego grobu Tadeusza Chrostowskiego, podróżnika, badaczy przyrody południowoamerykańskiej i patrona ornitologii w stanie Paraná (na okoliczność stulecia jego śmierci) doszło do spotkania Gości z Polski z ks. Andrzejem Wojteczkiem SChr, przełożonym prowincji południowoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego i proboszczem parafii w Quedas do Iguaçú, który też dokonał poświęcenia odnowionego grobu;

•    W listopadzie 2023 r. chicagowska Polonia miała okazję wysłuchania programu słowno-muzycznego pt. „Oratorium o Bożym Miłosierdziu w życiu ludzi”, do którego słowa napisał nasz Współbrat, ks. Zygmunt Ostrowski SChr. Oratorium zaprezentowano m.in. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard i kościele Trójcy Świętej w Chicago;22 listopada 2023r. 28 listopada 2023r. 230 4701