dodano: 2023-10-07 23:28:23 edycja: 2023-10-18 19:03:33 autor: 230 odsłon: 3004

Inauguracja roku formacyjnego 2023/2024 w naszym seminarium

„Nowe czasy, nowe zadania, nowe formy pracy, ale duch powinien pozostać ten sam, tylko pogłębiony, konsekwentniej w życiu realizowany” – pisał w jednym z listów do Współzałożyciela, ks. Ignacego Posadzego SChr Założyciel zgromadzenia, Prymas Polski kard. August Hlond SDB (z listu kard. Hlonda do o. Ignacego z 26.07.1945 r., ATChr sygn.. PG I,1) i to zdanie stało się mottem – hasłem do całorocznej pracy w rozpoczętym roku formacyjnym 2023/2024.

Podczas uroczystej inauguracji roku, która odbyła się w liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej, zostały one przypomniane, a cała uroczytość miała tradycyjny przebieg: najpierw uroczysta Msza Święta w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego i z homilią ks. prof. UAM dr hab. Pawła Wygralaka, dziekana WT UAM, po niej akademia w auli wraz z uroczystym odśpiewaniem Gaude Mater Polonia, Gaudeamus igitur i Hymnu Towarzystwa Chrystusowego, a zwieńczeniem całości był obiad w klasztornym refektarzu.

Te słowa Kardynała Założyciela przypomniał wszystkim przybyłym rektor seminarium, ks. dr Jan Hadalski SChr w przemówieniu powitalnym, w którym w bardzo błyskotliwy sposób nakreślił kontekst uroczystości inauguracyjnej i roku formacyjnego, a także pozdrowił i powitał zaproszonych Gości. A ten kontekst to przede wszystkim od roku już realizowana formacja intelektualna naszych kleryków w strukturach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (podobnie jak i alumnów seminariów diecezjalnych z Poznania, Kalisza, Bydgoszczy i Gniezna oraz zakonnych seminariów franciszkanów i karmelitów) oraz rozpoczęte w Rzymie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, które, choć mogą budzić różne emocje, nie powinny gasić ducha i gorliwości apostolskiej w proklamowaniu Chrystusowego królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju polskim emigrantom na całym świecie. Tak, jak głosiło je z entuzjazmem siedemdziesięciu dwóch, o których powrocie z misji czytaliśmy w Ewangelii dnia (por. Łk 10,17-24), i którą komentował w czasie mszalnej homilii ks. Dziekan Wydziału. W swoim rozważaniu przypomniał, że to głoszenie, które jest pierwszym zadaniem powołanego na służbę w Winnicy Pana, winno rodzić się ze słuchania i rozważania słowa Bożego. Homilista przywołał tu nauczanie Apostoła Narodów, że wiara rodzi się ze słuchania (por. Rz 10,17) oraz słowa św. Josemarii Escrivy de Balaguera przypominające o wdzięczności za łaskę i dar powołania, za którego piękne realizowanie czeka wspaniała nagroda: nasze imiona będą zapisane w niebie (por. Łk 10,20b).

Również inauguracyjny wykład ks. dra Łukasza Wacława SChr, sekretarza generalnego zgromadzenia pt. Troska Kościoła o migrantów katolickich Kościołów wschodnich. Zarys problematyki z perspektywy prawa kanonicznego wychodził w sukurs współczesnym czasom, które są naznaczone toczącą się od ponad 600 dni wojną na Ukrainie i kolejnymi ruchami migracyjnymi na świecie. To przedłożenie było okazją do poznania jaką mozaiką jest wspólnota Kościoła, do której należymy, oraz okazją do uzmysłowienia sobie, że Kościół, choć jest powszechny, jest również różnorodny. Warto poznać to zagadnienie troski o migrantów należących do katolickich kościelnych wspólnot obrządków wschodnich, bo jako zgromadzenie, którego misją jest troska o polskiego migranta, też spotykamy się z emigrantami innych narodowości, obrządków i wyznań.

na podstawie relacji seminaryjnego kronikarza


07 października 2023r. 18 października 2023r. 230 3004