dodano: 2019-02-06 10:47:09 edycja: 2019-02-11 23:58:36 autor: 719 odsłon: 7925

Jubileusz ks. Jana Pranke SChr

8 lutego 2019 r., dokładnie w 90. rocznicę urodzin a także w dniu imienin, w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy przy domu seniora – chrystusowca w Puszczykowie, ks. Jana Pranke SChr, Dostojnego Jubilata i jednocześnie Solenizanta, otoczyli Współbracia, mieszkańcy domu na czele z jego przełożonym ks. Andrzejem Sołopą SChr i przełożonym generalnym, ks. Ryszardem Głowackim SChr, który przewodniczył Mszy Świętej dziękczynnej oraz goście – przyjaciele domu, którzy w różny sposób pomagają w jego funkcjonowaniu. Przybyli również goście z Poznania: ks. prof. Bernard Kołodziej SChr, przyjaciel Jubilata oraz ks. Tomasz Mikulak SChr, dyrektor zakonnej księgarni, który wygłosił okolicznościowe kazanie a przez kilka lat razem z ks. Janem posługiwał na ziemi francuskiej niejako krocząc po jego śladach.

W słowie wprowadzającym ks. Generał oraz homilista odwołali się Ewangelii dnia opisującej męczeństwo św. Jana Chrzciciela (Mk 6,17-29), a przede wszystkim jego nieugiętość i wierność prawdzie. Ks. Tomasz ponadto przybliżał postać św. Jana de Matha, który do czasów ostatniej reformy kalendarza sprzed 50 lat patronował temu dniowi i który uczynił swoim posłannictwem wykupowanie chrześcijan z muzułmańskiej niewoli, tworząc w tym celu zakon trynitarzy. Dziękując Jubilatowi za ofiarną kapłańską posługę, w którą wpisuje się wykupywanie – wyzwalanie ludzi z niewoli grzechu oraz świadczenie o Prawdzie, którą jest sam Jezus Chrystus, życzył mu, jak i wszystkim obecnym kapłanom, braciom zakonnym i gościom, by ci święci wypraszali moc Bożej łaski w wiernym pełnieniu misji, które zleca Pan.

Słowa życzeń w refektarzu wypowiedział przełożony generalny a sam Jubilat przy kawie i kawałku torta opowiadał o barwnych często dramatycznych kolejach swojego życia. Była to również swoista refleksja o potrzebie wdzięczności starszym pokoleniom za przekazany depozyt wiary i narodowej tradycji oraz o kapłaństwie i życiu zakonnym.06 lutego 2019r. 11 lutego 2019r. 719 7925