dodano: 2015-11-17 17:31:00 edycja: 2016-01-04 17:33:56 autor: 2 odsłon: 4852

Jubileusz parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela została utworzona 15 listopada 1965 roku dekretem ówczesnego arcybiskupa Kurytyby Dom Manuela Da Silveira D`Elbouxa.

Nowo utworzona parafia została powierzona księżom z Towarzystwa Chrystusowego, którzy otrzymali również zadanie zapewnienia opieki duszpasterskiej polskim emigrantom oraz ich potomkom zamieszkującym w Kurytybie. Pierwszym proboszczem mianowano księdza Stanisława Pagacza SChr, który wkrótce rozpoczął budowę nowej świątyni. Została ona poświęcona 10 maja 1970 roku przez Dom Pedro Fedalto. Kilka lat później z części parafii utworzono dwie kolejne: jedną pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i drugą pod wezwaniem Matki Bożej z Nazaretu. Obie zostały również powierzone chrystusowcom. Obecnie parafia obejmuje opieką ok 20 tys. wiernych. W parafii jako proboszczowie pełnili posługę następujący księża ks. Stanisław Pagacz SChr (1965-1977), ks. Jan Nowiński SChr (1977-1987), ks. Andrzej Węgrzyn SChr  (1987), ks. Stanisław Szczypek SChr  (1987-2004), ks. Zdzisław Malczewski SChr  (2004-2015). Obecnie administratorem parafii jest ks. Jan Sobieraj SChr.

Uroczystości jubileuszowe parafii trwały 3 dni. Każdego z tych dni odprawiane były Msze święte dziękczynne oraz głoszone okolicznościowe Słowo Boże. Pierwszego dnia zaproszonym kaznodzieją był ks. Alceu Zembruski proboszcz parafii św. Piotra i Pawła, piastujący również funkcję wiceprowincjała. Drugiego dnia uroczystej liturgii przewodniczył ks. Tomasz Grys, Radca Nuncjatury Apostolskiej w Brazylii, który koncelebrował Eucharystię wraz z kilkunastoosobową grupą polskich księży - swoich kolegów kursowych. Natomiast głównym uroczystościom jakie odbyły się w niedzielę przewodniczył ks. Kazimierz Długosz, prowincjał chrystusowców w Brazylii. Każdego dnia uczestniczący w nabożeństwach mieli możliwość uczestniczenia także w festynie, jaki odbywał się w salonie parafialnym. Gratulując administratorowi parafii księdzu Janowi Sobierajowi oraz Radzie Parafialnej przygotowania uroczystości jubileuszowych myślą i wdzięcznością ogarniamy także wszystkich kapłanów oraz liderów i wiernych, którzy w ciągu 50 lat przyczynili się do budowy tej wspólnoty parafialnej.

ks. Kazimierz Długosz SChr

Galeria na stronie prowincji.


17 listopada 2015r. 04 stycznia 2016r. 2 4852