dodano: 2021-09-20 13:26:34 edycja: 2021-09-20 18:20:06 autor: 230 odsłon: 4211

Jubileuszowe uroczystości w Mikołajowie

15 września 1896 r. dokonano poświęcenia kościoła św. Józefa w Mikołajowie. Po 125 latach wierni, którzy dzisiaj gromadzą się na wspólnej modlitwie, przybywają, aby dziękować za wczoraj i dziś tej świątyni i tamtejszej wspólnoty parafialnej. Przybywają, aby dziękować za wszystkich, którzy gromadzili się i gromadzą na wspólnej modlitwie w kościele a jednocześnie, by prosić o dobre jutro: o wszelkie Boże łaski i dobrodziejstwa oraz o opiekę i wstawiennictwo Świętego Patrona parafii.

Jubileuszowe i okolicznościowe obchody rozpoczęły się już w ipsa die rocznicy, we wspomnienie NMP Bolesnej. Razem z miejscową wspólnotą i jej proboszczem ks. Aleksandrem Repinem SChr w dziękczynnej modlitwie wzięli udział ks. Roman Twaróg SChr z Kamieńca Podolskiego, weteran duszpasterstwa na ziemi ukraińskiej, który po latach ateizacji kraju i społeczeństwa podjął tam Bożą siejbę Ewangelii oraz ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego.

Natomiast w następującą niedzielę 19 września 2021 r. w południe rozpoczęły się centralne obchody jubileuszu 125-lecia pod przewodnictwem bpa Stanisława Szyrokoradiuka OFM, ordynariusza diecezji odesko-symferopolskiej. Jubileusz i przeżywany w Kościele Rok Świętego Józefa stały się okazją, aby ogłosić mikołajowski kościół diecezjalnym Sanktuarium Świętego Józefa. Oddajmy zatem głos obecnym na uroczystościach:

19 września 2021 r. parafia św. Józefa w Mikołajowie świętowała uroczystość dziękczynną za dar kościoła i ogłoszenie go Sanktuarium Świętego Józefa. Okazją ku temu stała się 125. rocznica poświęcenia kościoła św. Józefa oraz trwający w całym Kościele Rok Świętego Józefa. Dziękczynnej, uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej ksiądz biskup Stanisław Szyrokoradiuk OFM, a koncelebrowali goście, którzy przybyli na to święto – ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Roman Twaróg SChr, pracujący od ponad 30 lat na Ukrainie, w Kamieńcu Podolskim oraz księża z diecezji.

Ks. Aleksander Repin SChr, miejscowy proboszcz, przywitał wszystkich obecnych na uroczystości, wspomniał i podkreślał, że ta świątynia przeżyła zarówno radosne, jak i smutne wydarzenia, ale pozostała tym, po co została zbudowana – miejscem spotkania człowieka z Bogiem, stając się ponadto perłą Mikołajowa. Jubileuszowa uroczystość to okazja, by wspomnieć i podziękować za duszpasterskie posługiwanie wszystkich kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego, którzy podnosili świątynię z ruin oraz odradzali duchowo parafię. To okazja, by podziękować wszystkim dobrodziejom za wsparcie i za wszystko, co było zrobione dla parafii oraz, by podziękować tym, którzy na co dzień martwią się i troszczą o tę świątynię, żeby była wciąż taka piękna, wciąż była perłą i chlubą całego miasta.

Po Mszy odbyła się procesja wokół kościoła, poświęcenie witraża przy wejściu do świątyni, poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy informującej o tym, że mikołajowski kościół jest diecezjalnym sanktuarium Świętego Józefa oraz poświęcenie kamiennych tablic z Przykazaniami Bożymi na terenie przykościelnym. Dalsze zaś radosne świętowanie przeniosło się do domu parafialnego.

s. Faustyna Kowalska OSBM20 września 2021r. 20 września 2021r. 230 4211