dodano: 2022-03-16 10:55:49 edycja: 2022-03-23 19:57:30 autor: 230 odsłon: 3050

Kapituły prowincjalne w prowincjach północnoamerykańskiej i brytyjskiej

W poniedziałek 14 marca 2022 r. w domu prowincjalnym w Lombard, IL rozpoczęły się obrady kapituły prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej. Poprzedził je dzień skupienia, w którym poza ojcami kapitulnymi i delegatem Przełożonego Generalnego (którym był ks. Marek Grygiel SChr, radny i ekonom generalny) wzięli udział wszyscy Współbracia posługujący w okolicy Chicago. Tematyka kapitulnej refleksji dotyczyła naszej zakonnej tożsamości, a przyświecały jej słowa Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda: „Bądźcie tymi, którymi ślubowaliście być”.

O tożsamości chrystusowca dyskutowali również delegaci w czasie obrad kapituły prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywającej się w tym samym czasie w domu prowincjalnym w Manchester. Tu reprezentantem ks. Generała był ks. Zbigniew Kutnik SChr, radny generalny.16 marca 2022r. 23 marca 2022r. 230 3050