dodano: 2023-05-19 22:30:06 edycja: 2023-06-11 22:54:15 autor: 230 odsłon: 6754

Kapłańskie jubileusze AD 2023

Święcenia kapłańskie młodszych Współbraci są okazją do spotkania starszych roczników i wspólnej celebracji rocznicy bądź jubileuszu święceń…

Te majowe dni wykorzystało kilku Współbraci, którzy święcenia przyjęli w 1988 r. Innymi okazjami do wspólnych obchodów tego bardzo ważnego dnia są comiesięczne dni skupienia, zwłaszcza te majowe: tak stało się w prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Tymczasem chrystusowcy świętujący dziesięciolecie kapłaństwa za swoje kapłaństwo i posługiwanie dziękowali razem ze wspólnotą Domu Głównego i seminarium w Poznaniu w dzień wspomnienia NMP z Fatimy. Kolejni dwaj, z dalekiej Australii i z jednej zachodniopomorskiej parafii, celebrowali kryształową rocznicę kapłaństwa wraz ze swoimi wspólnotami parafialnymi.

Rozpoczynający się w Dniu Matki doroczny zjazd rodziców chrystusowców stał się swoistą areną celebracji srebrnego jubileuszu kapłaństwa (a trzeba dodać, że ten piękny majowy dzień, w którym w sposób szczególny myślimy o naszych mamach i za nie się modlimy był dniem, w którym srebrni jubilaci przyjmowali przed dwudziestu pięciu laty święcenia). Przybyli na to spotkanie rodzice braci i księży uczestniczyli w wieczornej Eucharystii pod przewodnictwem srebrnych jubilatów aktualnie posługujących w kraju – ks. Pawła Witka SChr i ks. Jerzego Senderka SChr. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Generał. Patron i Ewangelia tego dnia ‘podpowiadają’ słowa życzeń, które pragniemy skierować do Współbraci celebrujących 25 rocznicę święceń kapłańskich, aby byli, jak św. Filip Nereusz, zawsze otwarci na działanie Ducha Bożego i z Jego pomocą wykorzystywali talenty dla budowania Chrystusowego królestwa prawdy, pokoju i zbawienia, a także, by z pokorą i ufnością zawierzali Panu radości i trudy posługiwania, powtarzając za Apostołem Piotrem, że On wszystko wie i doskonale nas zna (por. J 21,17).
Jako życzenia dołączamy jeszcze parafrazę słów naszego Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, które skierował do tego, którego wyznaczył na realizatora misji budowania naszego zgromadzenia zakonnego – Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa:

Wwijamy [Wam, Drodzy Jubilaci] w srebrny wieniec kapłański
purpurowy zadzierg wdzięczności i [braterskiego] uznania. (…)
niech
[Was] prowadzi na pokorny apostolski trud i na ofiarę całopalenia
Królowa wszechświata o Niepokalanym Sercu a ramieniu wszechmocnym,
która ściera bunt i pychę a budowniczym i bohaterom Królestwa bożego otwiera skarby łask.

[A] Ten, który „oznajmił wam tajemnicę woli swojej”,
niech was „ubłogosławi wszelkim błogosławieństwem duchownym darów niebieskich w Chrystusie”.

*    *    *

Kolejne czerwcowe niedziele to celebracja jubileuszy kapłańskich rubinowego i srebrnego w rodzinnych parafiach Jubilatów.

*    *    *

W Dzień Matki przypominamy również fragmenty listu Kardynała Założyciela do matki, który napisał po otrzymaniu nominacji kardynalskiej, a które umieściliśmy na naszych internetowych kanałach społecznościowych jako słowo wdzięczności i życzeń wobec naszych mam:

Tyś umiejętniej od wielu uczonych pedagogów założyła w duszach swych dzieci
mocny fundament życiowy, oparty silnie o wiarę i prawo Boże. (…)
Dziękuję, żeś mi była dobrą matką i polecam się Twoim pobożnym modlitwom,
bym się swą pracą mógł przysłużyć chwale Bożej,
pomyślności św. Kościoła i szczęściu Narodu. (…)
Z wdzięcznością i czcią całuję Twe ręce
i proszę o błogosławieństwo na drogę mych obowiązków.

*    *    *

Natomiast nowo wyświęceni kapłani nazajutrz po swoich święceniach sprawowali Mszę Świętą prymicyjną we wspólnocie, której część stanowili przez ostatnie sześć lat, mianowicie dla mieszkańców Domu Głównego i dla seminarium. W czwartek 18 maja taką Eucharystię sprawowali w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu-Morasku, w naszym domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie oraz w domu w Mórkowie, w którym rozpoczęła się ich przygoda z Towarzystwem i życiem zakonnym. W piątek 19 maja 2023 r. w godzinach porannych swoje kapłaństwo zawierzyli Jasnogórskiej Królowej. W kolejne niedziele i uroczystości Pańskie nasi nowo wyświęceni kapłani sprawowali prymicyjne Eucharystie w parafiach rodzinnych i w tych, w których odbywali diakońskie praktyki. Z błogosławieństwem prymicyjnym udali się również do Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie i Sióstr Wspólnej Pracy w Poznaniu.

fotografie z jubileuszów 10-lecia i 25-lecia kapłaństwa: kl. Patryk Jaroszek SChr19 maja 2023r. 11 czerwca 2023r. 230 6754