dodano: 2017-01-17 14:08:43 edycja: 2017-01-17 14:10:43 autor: 341 odsłon: 5035

Konferencja naukowa o kard. Hlondzie w Rybniku

W dniu 14 stycznia br. miała miejsce konferencja pt. „Prymas Polski August Hlond – na straży sumienia Narodu” w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku. Konferencja odbyła się z inicjatywy Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego. 

Konferencję uroczyście otworzył Poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski. Witając gości, podkreślił, że konferencja ta ma przyczynić się do przywracania pamięci o Wielkim Prymasie Kardynale Auguście Hlondzie i poznania jego dziedzictwa i nauczania. Jednocześnie konferencja zainaugurowała rządowy program „Śląscy Bohaterowie Polski”, który ma na celu przywrócenie pamięci narodowi polskiemu bohaterskich przywódców ludu śląskiego i ich wielki wkład w powrocie Śląska do Polski. Do jednych z największych Ślązaków i Polaków należy właśnie Prymas Polski Kardynał August Hlond.

Słowo wstępne skierował do zgromadzonych Arcybiskup Wiktor Skworc -Metropolita Katowicki, który objął tą konferencje honorowym patronatem. Jego Ekscelencja wyakcentował profetyzm kardynała Augusta Hlonda, pierwszego biskupa katowickiego i podkreślił jego wielkie zamiłowanie do prawdy, stawianie przed polityką etyki oraz wskazywanie na rolę sumienia.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz na temat „Aktualność myśli społecznej Prymasa Augusta Hlonda dla współczesnej Polski”.

Drugi referat pt. „Kardynał August Hlond Prymas Polski założyciel zgromadzenia dla emigracji polskiej” wygłosił ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej.

Następnie prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna zaprezentowała osobowość Prymasa Augusta Hlonda w referacie pt. „Duchowość – Ethos pracy: przeciwieństwo czy zgodność”.

Senator RP Czesław Ryszka podjął temat „Maryjne proroctwa czyli przeszłość i przyszłość Polski oraz świata w nauczaniu Prymasa Augusta Hlonda”.

Poseł na Sejm PR Czesław Sobierajski podsumował konferencję, dziękując Poczcie Polskiej za przygotowanie na tę okoliczność kart pocztowych przedstawiających sylwetki Śląskich Bohaterów Polski. Na zakończenia zwrócił się do zebranych zachęcając, abyśmy byli wszyscy ambasadorami wielkiej spuścizny duchowej Prymasa Augusta Hlonda, która charakteryzuje się wielką miłością Boga i Ojczyzny oraz do modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda. 17 stycznia 2017r. 17 stycznia 2017r. 341 5035