dodano: 2017-06-12 21:26:12 edycja: 2017-06-14 00:57:02 autor: 341 odsłon: 6278

Konferencja naukowa o roli wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej

9-10 czerwca 2017 r. w Warszawie na UKSW, Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, w auli Schumana Audytorium Maximum UKSW, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią (ŚRBnP), Instytut Nauk Historycznych i Katedrę Nauk Pomocniczych Historii UKSW, pod honorowym patronatem Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy.

Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele rządu, sejmu, senatu,  parlamentarzyści, naukowcy zajmujący się problemami polonijnymi, zaproszeni goście oraz studenci UKSW. Podjęto temat: Rola wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSSR.

Konferencję rozpoczęto koncelebrowaną Mszą Świętą w kaplicy kampusu UKSW, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr. Następnie w pierwszym dniu wygłoszono 14 tematycznych referatów.

Po zakończeniu obrad pierwszego dnia, odbyło się walne zebranie członków ŚRBnP, na którym dokonano m.in. wyborów z racji upływającej kadencji Zarządu. W wynik tajnego głosowania, na kolejną kadencję wybrano ponownie prezesa mgra Waltera Wiesława Gołębiowskiego oraz trzech członków Zarządu, wśród nich ks. Bernarda Kołodzieja SChr.

W drugim dniu obrad, którym przewodniczył ks. B. Kołodziej SChr wygłoszono 25 referatów. Jako pierwszy referat pt. Wychodźstwo polskie w struktury współczesnego duszpasterstwa polskojęzycznego, wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr.

 Konferencję zakończono dyskusją oraz nadzieją na wydrukowanie dorobku Konferencji.

ks. prof. Bernard Kołodziej SChr 12 czerwca 2017r. 14 czerwca 2017r. 341 6278