Wszystko dla Boga i Polonii...

Konferencja Pastoralna w Niemczech

W poniedziałek 7 listopada 2022 r. w ośrodku polonijnym «Haus Concordia» odbyła się Konferencja Pastoralna księży posługujących Polakom w centralnej i zachodniej części Niemiec.

Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu księży, wśród nich niemal wszyscy chrystusowcy z Prowincji Świętego Józefa, których duszpasterskie ośródki znajdują się w Nadrenii Północnej-Westfalii. Spotkanie było okazją do poznania nowego Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – bpa Piotra Turzyńskiego i omówienia z nim najważniejszych spraw polonijnych wspólnot w Niemczech. Podczas konferencji wykład na temat „Kryteria eklezjalności wspólnot parafialnych” wygłosił do zgromadzonych ks. Łukasz Kuczyński SChr.
tekst i fotografie: ks. Łukasz Kuczyński SChr


230 1003

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone