Wszystko dla Boga i Polonii...

Kozielice ze Świętym Janem Pawłem II

Odpustowe celebracje w podpyrzyckich Kozielicach w 2024 roku otrzymały dodatkowy koloryt dzięki uroczystej intronizacji otrzymanych przed rokiem relikwii Świętego Jana Pawła II.

Obszerne sprawozdanie ks. Roberta Gołębiowskiego, dziekana z Bań, które prezentujemy, a które również ukazało się w archidiecezjalnej wkładce do tygodnika „Niedziela” pt. „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”

Charyzmat życia Św. Jana Pawła II wywarł niezatarte piętno na dziejach naszej Ojczyzny ale także mocno osadzony został w sercach i sumieniach wiernych w naszej Ojczyźnie. Ważnym elementem podtrzymywania dziedzictwa nauczania polskiego papieża są chociażby Jego relikwie, które obecne są w wielu parafiach naszej archidiecezji. 8 maja 2024 r., w uroczystość Św. Stanisława B. M. dołączyła do tego grona parafia w Kozielicach w dekanacie Banie.

W ubiegłym roku, 11 lipca 2023 r., gościliśmy w Szczecinie abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego, który podczas uroczystej Mszy św. w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej wręczył delegacjom kilkudziesięciu parafii relikwie Świętego Jana Pawła II (cząstka włosów papieża) oraz mały fragment krzyża, który z taką miłością tulił do siebie w Wielki Piątek 2005 roku Jan Paweł II, na tydzień przed swoim odejściem do Domu Ojca, a wśród nich parafiom, gdzie duszpasterstwo prowadzą kapłani z Towarzystwa Chrystusowego – Dobrzany, Kozielice, Tetyń. Po otrzymaniu relikwii w obdarowanych parafiach odbyły się uroczystości ich intronizacji (w parafii w Dobrzanach miało to miejsce w czasie odpustu na jednej z filii – w Krzemieniu 15 sierpnia 2023 r.).

Podczas odpustu AD 2024 ku czci patrona parafii w podpyrzyckich Kozielicach Świętego Stanisława ze Szczepanowa, jej wierni bardzo godnie powitali pośród siebie znak obecności Świętego Polaka, który jako biskup krakowski był następcą św. Stanisława w tym królewskim mieście. Wierni niezwykle ofiarnie przygotowali się do chwili instalacji relikwii: odnowiono tabernakulum oraz wykonano marmurową płytę ołtarzową pod miejscem oddawania czci dla Najświętszego Sakramentu a także ufundowano dwa relikwiarze. Uroczystej koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis) w asyście ks. kan. Roberta Gołębiowskiego, dziekana bańskiego, ks. kan. Grzegorza Harasimiaka, dziekana pyrzyckiego, ks. Bogusława Kozioła SChr – proboszcza z Dobrzan i postulatora procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda oraz kapłanów z dekanatu Banie. Przed rozpoczęciem Eucharystii relikwie zostały procesyjnie przyniesione do ołtarza, gdzie Ksiądz Biskup dokonał pobłogosławienia relikwiarzy oraz przekazania relikwii ks. Jarosławowi Bilickiemu SChr, proboszczowi kozielickiej parafii. Odczytano także dekret Metropolity Lwowskiego dotyczący wiarygodności przekazanych relikwii.

Bp Wejman wygłosił okolicznościowe kazanie: było to słowo bardzo teologicznie głębokie i przekazujące istotne wskazania moralno-patriotyczne, z których jednym z ważniejszych staje się wartość budowania charyzmatu osobistej świętości na wzór Świętych Pasterzy Kościoła krakowskiego – biskupa Stanisława i papieża Jana Pawła II. Zostało zaakcentowane najważniejsze przesłania, które nam pozostawili przez swoje świadectwo życia oraz nauczanie (zwłaszcza w odniesieniu bliższemu naszym czasom do Papieża Polaka). Homilista przypomniał też o naszym moralnym obowiązku służenia Ojczyźnie przez godne chrześcijańskie życie. W trakcie Mszy Ksiądz Biskup dokonał również poświęcenia odnowionego tabernakulum. Na koniec zaś Eucharystii wszyscy jej uczestnicy mogli otrzymać indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II i je uczcić.

Uroczystości w Kozielicach uświadomiły wszystkim czym jest prawdziwy pokój i miłość skierowana do każdego człowieka, a także przypomniały o świętej wartości miłości Boga i swojej ziemskiej Ojczyzny. Po raz kolejny były ważnym akcentem w budowaniu jedności serc wszystkich Polaków i pamięci o pokoleniach, które za Ojczyznę oddały swe życie.

tekst: ks. Robert Gołębiowski, dziekan z Bań, proboszcz w Lubiczu
fotografie: ks. Marek Gadomski SDS


230 1896

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone