Wszystko dla Boga i Polonii...

Ks. prowincjał Jan Ciągło SChr z wizytą u naszych ‘hiszpańskich’ współbraci…

Dosyć niewiele informacji otrzymujemy z Hiszpanii, dlatego przekazujemy drogim czytelnikom relację z tygodniowego pobytu przełożonego Prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ks. Jana Ciągło SChr w jej hiszpańskiej części…

W połowie lutego br. przełożony prowincjalny, ks. Jan S. Ciągło SChr dokonał kanonicznej wizytacji naszych hiszpańskich placówek (w ciągu tygodnia objechał je niemalże wszystkie). Spotkanie ze wspólbraćmi i z miejscowymi wspólnotami polonijnymi rozpoczęło się u wiceprowincjała ks. Czesława Pieli SChr w Walencji. Ksiądz prowincjał przewodniczył Mszy Świętej o godz. 18:00 w kościele Nuestra Señora del Rosario w niedzielę 12 lutego, po której spotkał się z jej uczestnikami.

Kolejne dwa dni, poniedziałek i wtorek, poświęcone były na modlitewne skupienie chrystusowców z Hiszpanii, które odbywało się w klasztorze sióstr z misyjnego instytutu Vebum Dei w Sieta Aguas położonego niedaleko Walencji. Ascetyczną konferencję na temat „Wiara i miłość drogą do Boga” drugiego dnia poświęconemu skupieniu, modlitwie i refleksji wygłosił przełożony prowincji.

Środa, 15 lutego poświęcona była rozmowom ze współbraćmi z Alcalá de Henares, ks. Adamem Szymczakiem SChr (przed południem) i z Madrony, ks. Jerzym Sową SChr (po południu). W tym samym czasie ks. wiceprowincjał udał się do kurii diecezjalnej w Alcalá na spotkanie z wikariuszem generalnym Mons. Florentino Rueda Recuero. Kolejny dzień – czwartek – do południa przełożeni prowincjalni spędzili u ks. Andrzeja Sobczyka SChr w Fuenlabradzie. Po południu natomiast opuścili oni przedmieścia hiszpańskiej stolicy, by udać się do ks. Andrzeja Glanca SChr, duszpasterza w Torrevieja. Pobyt w Torrevieja stał się nie tylko okazją do braterskich rozmów, ale również do podziwiania pięknego widoku na plażę i Morze Śródziemne z balkonu mieszkania ks. Andrzeja.

Był to też ostatni punkt tygodniowego wojażu ks. prowincjała po hiszpańskich placówkach Towarzystwa Chrystusowego: w piątek przez Walencję, od której rozpoczynał, samolotem powrócił do domu prowincjalnego w Aulnay sous Bois.


230 7516

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone