dodano: 2023-05-11 22:00:00 edycja: 2023-05-30 06:24:59 autor: 230 odsłon: 965

„Ku trzeźwości narodu – wezwani do działania” – konferencja w Poznaniu

„Ku trzeźwości narodu – wezwani do działania” – to lejtmotyw cyklu konferencji odbywających się w różnych miastach Polski nawiązujący do Narodowego Programu Trzeźwości.

Kolejną, 10 maja 2023 r., w naszym poznańskim Domu Rekolekcyjnym zorganizowała Archidiecezja Poznańska, Krucjata Wyzwolenia Człowieka oraz Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej. Po Mszy Świętej w poznańskiej katedrze, zaproszeni goście, pośród których należy wymienić bpa Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej (tyt. Tigisi in Mauretania) oraz przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, wicepremiera Henryka Kowalczyka, minister Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, i wszyscy uczestnicy w auli naszego domu wysłuchali kilku przedłożeń o promocji trzeźwości i przeciwdziałaniu pladze alkoholizmu w naszym narodzie, o podejmowanych działaniach na szczeblu państwowym i lokalnym, gminnym i parafialnym, o potrzebie budowania relacji w rodzinach, które umacniałyby trzeźwość.

fotografie: ks. Mateusz Socha SChr

 11 maja 30 maja 230 965