dodano: 2017-12-01 23:20:19 edycja: 2017-12-12 21:47:54 autor: 341 odsłon: 6992

Kurs duszpasterski w Brazylii

Formacja sumienia jako zadanie duszpasterza w świetle współczesnych wezwań moralnych to temat kursu duszpasterskiego, który od 27 do 30 listopada odbył się w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie.

Kurs prowadził ks. dr Andrzej Łysy SChr - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Uczestniczyli w nim prawie wszyscy współbracia pełniący misję zgromadzenia w Ameryce Południowej. Pobyt prelegenta w Brazylii był dla pracujących tam chrystusowców - oprócz pogłębienia wiedzy i zapoznania się z najnowszymi trendami w teologii moralnej - także okazją do zapoznania się z aktualnościami z życia zgromadzenia w Polsce. Gość mógł natomiast odwiedzić placówki prowadzone w przez naszych współbraci.

Spotkanie formacyjne również stało się okazją do wspólnego świętowania imienin: ks. Zdzisława Malczewskiego SChr - rektora PMK w Brazylii, przybyłego z Polski ks. Andrzeja Łysego SChr i ks. Andrzeja Wojteczka SChr - proboszcza największej parafii chrystusowców w Ameryce Południowej.

Ostatnim akcentem tegorocznego kursu duszpasterskiego było spotkanie z Zarządem Prowincji, podczas którego zostały omówione sprawy związane z działalnością placówek jemu podległych.

ks. Kazimierz Długosz SChr01 grudnia 2017r. 12 grudnia 2017r. 341 6992