Wszystko dla Boga i Polonii...

Kurs duszpasterski w Kurytybie

Zarząd Prowincji w Brazylii przygotował kurs duszpasterski dla współbraci z tego regionu. Odbył się on 28 i 29 listopada w Domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie.

W programie kursu były konferencje formacyjne ks. dr. Denilsona Geraldo SAC - specjalisty z zakresu prawa kanonicznego, dr. Agostinha Capelettiego Busato - psychologa oraz wykłady pani Schirlei Freder dyrektora Domu Kultury Brazylia-Polska, pana Marka Makowskiego długoletniego Konsula RP w Kurytybie oraz ks. dr. Zdzisława Malczewskiego SChr Rektora PMK w Brazylii a zarazem członka Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.
Kurs zakończył się spotkaniem z Przełożonym Generalnym, który zapoznał księży z informacjami, dotyczącymi naszego zgromadzenia oraz mówił o oczekiwaniach związanych z odbywającą się w naszej prowincji wizytacją kanoniczną.

ks.Kazimierz Długosz SChr

Info na stronie prowincji


341 8014

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone