Wszystko dla Boga i Polonii...

Lipcowy Dzień Wspólnoty

Po pozytywnym odbiorze ubiegłorocznego wakacyjnego spotkania chrystusowców ze wszystkich stron świata, które pozwoliło się spotkać i poznać się wielu pokoleniom Współbraci oraz poznać różnorodność naszej posługi zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, również i dwa dni wakacyjnych miesięcy bieżącego roku poświęciliśmy temu braterskiemu spotkaniu. Tegoroczne lipcowe spotkanie rozpoczęło się wieczorem w środę 15 lipca koncelebrowaną Eucharystią pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego, ks. Ryszarda Głowackiego SChr, który skierował również do nas słowo zachęty i umocnienia. Po Mszy Świętej zgromadziliśmy się w sali wspólnoty na rekreacji: był to czas dłuższych i krótszych rozmów o blaskach i cieniach duszpasterskiej posługi…

Czwartkowy poranek rozpoczął się wspólnym rozmyślaniem i odmówieniem jutrzni. Po śniadaniu przy kawie i ciastku najwyżsi przełożeni zgromadzenia przedstawiali plany i zamierzenia, które warto bądź trzeba podjąć, by jeszcze lepiej realizować charyzmat i misję Towarzystwa. Przede wszystkim zachęcali do modlitwy w intencji nowych i świętych powołań do Towarzystwa. Po południu natomiast wyruszyliśmy autokarem do Puszczykowa na spotkanie z najstarszymi chrystusowcami. Na miejscowym cmentarzu przy kwaterze gdzie spoczywają nasi Współbracia odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego za wszystkich zmarłych chrystusowców oraz zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i dobroczyńców. Następnie w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w puszczykowskim domu seniora sprawowaliśmy Mszę Świętą, której przewodniczył również Przełożony Generalny, a okolicznościową homilię wygłosił duszpasterzujący w brazylijskim Quedas do Iguaçu, ks. Alojzy Laimann SChr, jeden z uczestniczących w dniach wspólnoty chrystusowców. Odwołując się do usłyszanego w Ewangelii Chrystusowego zaproszenia, „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28), zachęcał do gorliwej i ufnej modlitwy; zachęcał, by w duszpasterskim aktywizmie nie zagubić tego, co najcenniejsze – kontaktu, spotkania, rozmowy z Bogiem czyli modlitwy… Wspólne spotkanie tych, którzy podejmują działania na duszpasterskim froncie z tymi, którzy odpoczywają po trudach duszpasterskiej pracy i zmagają się z krzyżem cierpienia, choroby i starości to również podziękowanie za podejmowane trudy i modlitwy, by nasza posługa była jeszcze bardziej owocna… Czwartkowy zaś wieczór upłynął na radosnym grillowaniu w puszczykowskich ogrodach, gdzie braterskich, długich rozmów nie było końca… Jak na dłoni widać, że te spotkania są bardzo, bardzo potrzebne, że dzięki nim wypełniamy to, co Kardynał Założyciel pozostawił w testamencie i co zawiera się w dwóch zdaniach: „un unum sitis…” oraz „między nami nie ma dali…”

ks. Tomasz Mikulak SChr, Bruay La Buissière (Francja)

Zdjęcia ks. Mariusz Sokołowski TChr


27 218167

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone