dodano: 2022-06-17 23:04:00 edycja: 2022-06-23 11:40:11 autor: 230 odsłon: 3830

„Migrant – jego prawa i obowiązki w kościelnym porządku prawnym” – nowa książka ks. prof. Wojciecha Necla SChr

Jubileuszowe dni obchodów 90. rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii wypełnione są inicjatywami świętowania i wspominania tego czasu. Chwilom radości towarzyszy zaduma nad minionymi latami oraz skrucha za niewykorzystane szanse. Wszystko to wypełnione jest wielkim Te Deum wyśpiewanym Dobremu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W tę jubileuszową radość wpisuje się wiele inicjatyw duszpasterskich mających na celu pomnażanie kręgu uwielbienia i radości. Jedną z nich jest najnowsza publikacja ks. Wojciecha Necla SChr, profesora Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zatytułowana: „Migrant – jego prawa i obowiązki w kościelnym porządku prawnym” opublikowana przez wydawnictwo Bernardinum z Pelplina w czerwcu 2022 r.

Wobec współczesnych zjawisk migracji podjęty temat refleksji jest nie tylko aktualny w środowisku duszpasterzy polskich rzesz emigracyjnych, ale również – i to chyba z większą mocą – w środowiskach służących migrantom przybywających na kontynent europejski. Przekazana przez Bernardinum publikacja zawiera fragmenty wieloletniej refleksji Autora na temat problemów kanoniczno – duszpasterską dotyczących ruchliwości człowieka. Proponuje Czytelnikowi  swoistą panoramę problematyki migracyjnej ujętej w chronologiczny porządek ukazywania się dokumentów Kościoła dotyczących migrantów. Z tak zaproponowanej refleksji wynika konieczność zgłębiania problematyki migracyjnej oraz podejmowania i systematycznej pomocy przybyszom.

Zdaniem ks. prof. W. Necla publikacja wyrasta z codziennej modlitwy chrystusowców w intencji emigrantów i ich duszpasterzy. Jest ona swoistym wyrazem wdzięczności za prowadzoną w murach domów zakonnych Towarzystwa Chrystusowego modlitwy za emigrację. Jest ona też owocem refleksję teologiczno-kanoniczną nad zjawiskiem migracji. Dla zainteresowanych tą problematyka cenny jest wykaz publikacji Autora ujmujący kierunki jego badań dotyczących fenomenu migracji. Na szczególną lekturę zasługuje zakończenie zastąpione refleksją na temat charyzmatu zakonnego chrystusowców i na jego realizację we wspólnocie Kościoła. Słowo wprowadzenia do prezentowanej publikacji napisał ks. Krzysztof Olejnik SChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, które zakończył życzeniem by prezentowana publikacja „otwierała nasze serca na każdego z przybyszów oraz na każdego Polaka żyjącego na obczyźnie”.

ks. Wojciech Necel SChr17 czerwca 2022r. 23 czerwca 2022r. 230 3830