Wszystko dla Boga i Polonii...

Modlitwa za wstawiennictwem Ojców naszego zgromadzenia

Każdego 17. dnia miesiąca mieszkańcy domu głównego, seminarzyści, Siostry Misjonarki oraz rodzina gromadzą się na wspólnej modlitwie w ‘dolnej kaplicy’ przy grobie Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego o rychłą jego beatyfikację. Podobnie jest 22. dnia miesiąca, gdy delegacja chrystusowców udaje się do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, gdzie złożono serce Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, założyciela naszej zakonnej rodziny bądź do jego grobu w warszawskiej archikatedrze na modlitwę o cud za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego.

Homilia podczas Mszy Świętej bądź różańcowe rozważania w tych dniach szczególnej modlitwy o beatyfikację Ojców naszych wspólnot zakonnych są okazją do poznawania i pogłębiania ich dzieła życia, jak i patrymonium, które pozostawili…

We wrześniu w tej comiesięcznej modlitwie przy grobie Ojca Ignacego pod przewodnictwem prefekta seminarium, ks. dra Pawła Jasiny SChr, poza mieszkańcami domu głównego, uczestniczyły postulantki Sióstr Misjonarek, które przed kilkoma dniami rozpoczęły postulat – czas pogłębiania życia duchowego i rozeznawania życiowego powołania oraz ich moderatorki.

zdjęcia: kl. Bohdan Prysiazhnyi SChr


230 5043

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone