Wszystko dla Boga i Polonii...

Msza św. za migrantów w Sydney

Pierwsza niedziela Adwentu zgromadziła w katedrze w Sydney, wiernych którzy w Australii znaleźli swój drugi dom. Do modlitwy pod przewodnictwem Biskupa Terrego Brady włączyli się przedstawiciele blisko 40 narodowości z Europy, Ameryki Południowej, Afryki i wysp Oceanii, w tym grupa Polonii. Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. Tadeusz Przybylak oraz ks. Kamil Żyłczyński, którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniach uroczystości.

Msza Święta była okazją do wielbienia Boga za multikulturowy charakter Kościoła w Australii, który ciągle jest ubogacany doświadczeniem wiary i tradycjami chrześcijan z najodleglejszych zakątków świata. Szczególnym akcentem liturgii była modlitwa za emigrantów, uchodźców, prześladowanych za wiarę, ofiary handlu ludźmi i niewolnictwa. Do modlitwy z imigrantami włączył się przebywający w Sydney, a wygnany z własnej diecezji w 2014 roku syryjsko-katolicki Arcybiskup Mosulu Yohanna Petros Mouche. Polska obecność podczas Multicultural Mass została zaznaczona przez wykonany w języku polskim psalm responsoryjny, wezwanie modlitwy wiernych, obecność flagi, a podczas programu artystycznego występ Zespołu Kujawy.

ks. Kamil Żyłczyński SChr

Fot. Archidiecezja Sydney 


341 7604

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone