dodano: 2024-05-17 18:11:21 edycja: 2024-05-28 08:32:18 autor: 230 odsłon: 1906

Na modlitwie o beatyfikację Ojca Posadzego z szadłowickimi parafianami

Raz po raz na łamach naszego kalendarium informujemy o comiesięcznej modlitwie o rychłą beatyfikację Założyciela i Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego.

Modlitwie o beatyfikację kard. Hlonda każdego 22. dnia miesiąca towarzyszy pielgrzymka do prymasowskiej bazyliki w Gnieźnie, gdzie złożone jest jego serce bądź do katedry w Warszawie, gdzie znajduje się jego grób. Na modlitwie o beatyfikację Ojca Ignacego gromadzimy się 17. dnia miesiąca wraz z siostrami misjonarkami w tzw. dolnej kaplicy w Domu Głównym, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.

W maju 2024 r. w modlitwę o beatyfikację Ojca Posadzego włączyła się grupa wiernych wraz ze swoim proboszczem ks. Ireneuszem Oliwkowskim z parafii pw. św. Bartłomieja w Szadłowicach, w której nasz Współzałożyciel przyjął sakrament chrztu świętego i wychowywał się. Szadłowicki proboszcz przewodniczył wieczornej Mszy Świętej i wygłosił okolicznościowe kazanie.

zdjęcia: br. Krystian Zarosa SChr17 maja 28 maja 230 1906