dodano: 2021-12-25 11:04:40 edycja: 2022-01-12 12:31:34 autor: 341 odsłon: 1703

Narodzenie Pańskie - życzenia Przełożonego Generalnego

Drodzy Czytelnicy Kalendarium!

Współczesny człowiek często przeżywa różnego rodzaju rozdarcia i konflikty oraz doświadcza głębokich niepokojów i lęków.

„I nic to, że naokoło nas bezbożnictwo zasłania ludom gwiazdę betlejemską, a z obchodów Bożego Narodzenia usuwa religijny pierwiastek” - powiedział w przemówieniu wigilijnym 24 grudnia 1938 r. Czcigodny Sługa Boży August Kardynał Hlond, Założyciel naszego Zgromadzenia. I kontynuował: „My tym szczerzej oprzemy się na prawdzie objawionej przez Syna Bożego […] oddając się w opiekę nieśmiertelnemu Królowi wieków, żegnając się Jego świętym krzyżem i rozmyślając słowa liturgii: Albowiem Jednorodzony Syn Twój Boże, ukazując się w naszej śmiertelnej postaci, ożywił nas nowym światłem swej nieśmiertelności”.

Życzę, aby Jednorodzony Boży Syn,
którego Narodzenie rozświetliło ciemności betlejemskiej nocy był odpowiedzią na niedomagania ludzkiej egzystencji
i pozwolił z ufnością patrzeć na dziś i w przyszłość.

 

ks. Krzysztof Olejnik SChr

Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

 

Pliki do pobrania

.pdf
2021_gen.pdf
300KB bytes 25 grudnia 2021r. 135


25 grudnia 2021r. 12 stycznia 2022r. 341 1703