Wszystko dla Boga i Polonii...

Wizyta Przełożonego Generalnego w Holandii

Dnia 18 grudnia odbyło sie spotkanie ks. Generała Ryszarda Głowackiego TChr i ks. Prowincjała Edmunda Druza TChr z biskupem diecezji Rotterdam (NL) J.H.J. van den Hende. W spotkaniu uczestniczył również ks. Sławomir Trypuć TChr, proboszcz parafii pw. NMP Gwiazdy Morza w Rotterdamie, która swoim zasięgiem obejmuje całą diecezję Rotterdam.

W bardzo serdecznej atmosferze omówione zostały sprawy dotyczące przyszłości duszpasterstwa polskiego w diecezji Rotterdam. Ksiądz biskup z zainteresowaniem wysłuchał informacji na temat historii i działalności naszego Zgromadzenia, które przedstawił ks. Generał i z wielka życzliwością podziękował za posługę i opiekę duszpasterską jaką na terenie biskupstwa Rotterdam sprawuje ks. Sławomir.

Podobne spotkanie z biskupem diecezji Breda J.W.M. Liesen miało miejsce w Bredzie dnia 19 grudnia, uczestniczył w nim ks. Sławomir Klim TChr, proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w diecezji Breda.

ks. Sławomir Trypuć TChr


3232

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone