Wszystko dla Boga i Polonii...

Uroczystości pogrzebowe ks. Wiktora Szczęsnego w Płotach

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w piątek, 10 czerwca w Płotach na Pomorzu Zachodnim i zgromadziły licznych kapłanów Towarzystwa Chrystusowego i innych zakonów, księży diecezjalnych, braci zakonnych, kleryków, nowicjuszy, siostry zakonne ze zgromadzeń Benedyktynek Misjonarek i Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, krewnych zmarłego ks. Wiktora, delegacje z parafii, w których pracował ks. Wiktor oraz licznie zgromadzonych parafian z Płot wraz z zarządem miasta na czele.

Trumna z ciałem śp. ks. Wiktora Szczęsnego TChr została wystawiona w miejscowym kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego. O godz. 9.30 odmówiono różaniec za Zmarłego, a następnie odśpiewano jutrznię żałobną. O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko kamieńskiego. Koncelebrowali liczni kapłani chrystusowcy z przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomaszem Sielickim TChr, kapłani diecezjalni i zakonni, w sumie 78 księży. Homilię żałobną wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej TChr, podkreślając w niej długie, ofiarne życie kapłańskie i zakonne ks. Wiktora oraz jego dokonania i prawość we wszystkich poczynaniach.

Kończąc Eucharystię abp Dzięga złożył podziękowania wszystkim obecnym na tej żałobnej uroczystości. Słowa podziękowań wygłosił także przełożony generalny ks. T. Sielicki oraz burmistrz miasta Płoty mgr Marian Maliński.

Po obrzędzie ostatniego pożegnania, któremu przewodniczył również ks. Arcybiskup, ciało zmarłego kapłana zostało odprowadzone procesjonalnie na miejscowy cmentarz. Kondukt żałobny i ostatnie modlitwy poprowadził abp Dzięga oraz przełożony generalny ks. T. Sielicki, który na koniec raz jeszcze podziękował zgromadzonym za obecność i modlitwy w intencji zmarłego księdza Wiktora. Śp. ks. Wiktor Szczęsny TChr spoczął wśród swoich parafian na cmentarzu komunalnym w Płotach. RIP!
ks. Bernard Kołodziej

2845

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone