Wszystko dla Boga i Polonii...

Wieści z Kijowa i Żytomierza

W dniach 6-9 października 2011 wikariusz generalny Towarzystwa ks. Krzysztof Grzelak odwiedził Ukrainę: Kijów i Żytomierz. Właśnie minął rok od założenia naszej zupełnie nowej placówki – kapelanii polskiej w Kijowie, którą przy katedrze św. Aleksandra prowadzi ks. Leszek Tokarzewski. Ks. Wikariusz złożył wizytę nowemu ordynariuszowi kijowskiemu, abpowi Piotrowi Malczukowi oraz odwiedził konsulat generalny RP w Kijowie. Kapelania Polska w Kijowie pod opieką ks. Leszka w ciągu roku rozwinęła bardzo szeroką działalność. Nie tylko odprawiane są Msze Święte po polsku, ale również prowadzona jest katecheza w języku polskim, nauczanie języka polskiego w Kijowie i w Worzelu, działa klub chrześcijański "Odrodzenie", śpiewa chór polski. Ks. Leszek prowadzi również wiele innych inicjatyw związanych z polską ambasadą i konsulatem RP w Kijowie.

Biskupi widząc pozytywne rezultaty działalności kapelanii zaproponowali nam zorganizowanie podobnego duszpasterstwa w Żytomierzu, mieście, które ma niewątpliwie największe skupisko Polaków na Ukrainie. W tym mieście żyli i działali m.in. Ignacy J. Paderewski, Józef Kraszewski, Stanisław Moniuszko i wielu innych słynnych Rodaków. Kapelanem Polaków w Żytomierzu został mianowany ks. Jarosław Giżycki. Ks. Wikariusz odwiedził w Żytomierzu ks. bpa seniora Jana Purwińskiego, który jeszcze jako proboszcz niezłomnie prowadził parafię katedralną w Żytomierzu w czasach Związku Radzieckiego, a potem przez 20 lat był pierwszym ordynariuszem odnowionej diecezji żytomiersko-kijowskiej. Następnie ks. Grzelak spotkał się z bpem Witalijem Skomorowskim, wikariuszem generalnym, który mieszka w samym Żytomierzu. Ks. Jarosław zamieszkał przy katedrze św. Zofii w Żytomierzu i już od września przystąpił do organizowania nowej placówki polonijnej na Ukrainie.


2801

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone