Wszystko dla Boga i Polonii...

Uroczyste pobłogosławienie kaplicy w „Domu Seniora” w Puszczykowie

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (25.11.2012 r.) w Puszczykowie odbyła się uroczystość pobłogosławienia kaplicy w oddanym do użytku nowym domu Towarzystwa przeznaczonym dla starszych i schorowanych współbraci. Kaplica została erygowana pw. Chrystusa Uchodźcy.

Uroczystej Mszy Świętej o godz. 15.00 przewodniczył JE ks. bp Stanisław Stefanek. Obecni byli przełożeni naszego zgromadzenia: przełożony generalny oraz wikariusz generalny. Na uroczystość przybyli także współbracia z Domu Głównego w Poznaniu i z domu nowicjackiego w Mórkowie oraz kapłani z dekanatu lubońskiego. Po Eucharystii dalszy ciąg uroczystości odbył się w domowym refektarzu.


3092

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone