Wszystko dla Boga i Polonii...

Konferencja polonijna w stolicy Australii

W środę, 27 listopada w ośrodku duszpasterskim im. Jana Pawła II, prowadzonym przez księży chrystusowców w Canberze zakończyła się trzydniowa konferencja pastoralna dla duszpasterzy polonijnych posługujących rodakom na Antypodach.

Organizatorem spotkania był o. Wiesław Słowik, jezuita, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii. W konferencji wzięło udział 32 duszpasterzy ze zgromadzeń: chrystusowców, jezuitów, zmartwychwstańców i franciszkanów. W tym roku z wykładami przyleciał z Polski ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu.

Głównym tematem spotkania była „Współczesna polska emigracja – rozmiary, zagrożenia i troska Kościoła o ludzi w drodze”. Referent, który przybył bezpośrednio z Rzymu, z pielgrzymki duszpasterzy polonijnych na zakończenie Roku Wiary przedstawił panoramę duszpasterstwa polonijnego w całym świecie. To, że jedna trzecia narodu polskiego żyje poza krajem, musi Kościół w Polsce dynamizować do większej troski o tych wiernych, którzy ją opuścili i wciąż opuszczają. Trzeba, aby wyjeżdżającym towarzyszyli kapłani, którzy w łączności z lokalnymi Kościołami podejmą pracę duszpasterską wśród emigracji - tymi słowami zachęcał w maju 2006 r. w Krakowie papież Benedykt XVI.

Obradujących duszpasterzy odwiedził nowy Ambasador Rzeczpospolitej Paweł Milewski z małżonką. Sąsiedztwo ośrodka duszpasterstwa polskiego i Ambasady RP w stolicy Australii zobowiązuje do większej współpracy i całościowej troski o Rodaków na tym kontynencie – podkreślił ambasador.

Podjęto również temat: „Oblicze australijskiej i polskiej młodzieży w obecnych czasach”. Tymi doświadczeniami pracy z młodzieżą na Antypodach podzielił się o. Andrzej Granc, franciszkanin wychowany na ziemi australijskiej.

Ważnym było też spotkanie z przedstawicielem Katolickiego Biura Emigracyjnego w Canberze, który przedstawił obecną politykę emigracyjną i aktualne sprawy Kościoła katolickiego w Australii.

Na Antypodach mieszka obecnie ok. 175 tys. Polaków, w tym ok. 50 tys. posługuje się na co dzień językiem polskim. W Australii i Nowej Zelandii posługuje 100 polskich księży, w tym 40 zaangażowanych jest w duszpasterstwie polonijnym. Więcej informacji i kilka zdjęć na stronie prowincji australijskiej.


2754

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone