Wszystko dla Boga i Polonii...

Prof. Gremski nowym rektorem Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie

12 grudnia 2013 r. przejdzie do historii Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie, jak też społeczności polonijnej w Brazylii. Dlaczego? Otóż po raz pierwszy w 54-letniej historii tej szacownej uczelni, jej rektorem został człowiek świecki. Jest nim uczony polskiego pochodzenia – profesor Waldemiro Gremski. Uczelnia była dotąd kierowana przez duchowych synów św. Marcelina Champagnat (1789-1840) z Instytutu Braci Maryi (w Brazylii nazywani: Irmãos Maristas).

Uroczystość objęcia urzędu rektora miała miejsce w teatrze tej uczelni i została oficjalnie otwarta przez wielkiego kanclerza arcybiskupa metropolitę Moacyra Vitti. Wszystkie miejsca w teatrze zajęte do ostatniego. Nawet była spora grupa osób stojących ze względu na brak wolnych foteli. Uroczystość zainaugurowano odśpiewaniem trzech hymnów: Brazylii, Watykanu i Uniwersytetu. Wśród zaproszonych uczestników tej uroczystości był obecny rektor PMK - ks. Zdzisław Malczewski SChr, a także Konsul Generalny RP w Kurytybie p. Marek Makowski. Wspomniani dwaj Polacy zostali wymienieni przez ceremoniarza uroczystości, jako obecni wśród zaproszonych uczestników tego ważnego wydarzenia.

Papieski Uniwersytet Katolicki w Kurytybie jest największą uczelnią prywatną w stanie Paraná. Studiuje tam ponad 30 tys. studentów i wśród brazylijskich wyższych szkół cieszy się on bardzo dobrą opinią, gdy chodzi o poziom nauczania.

W herb uczelni wpisane jest hasło: „Nauka, życie i wiara”. Do niego nawiązał w swojej mowie nowy rektor zaznaczając, że „dzisiaj Papieski Uniwersytet Katolicki winien nie tylko kształcić, ale także wychowywać świadomych chrześcijan i dobrych obywateli”. Według prof. Gremskiego należy powrócić na uczelni do dawnego modelu w kontakcie profesora ze studentem: „mistrz – uczeń”, nie tylko w wymiarze intelektualnym, lecz również w zatroskaniu o wychowanie dobrego człowieka, ukształtowanie w nim osoby odpowiedzialnej za społeczeństwo i zatroskanej o jego rozwój.

Prof. Waldemiro Gremski jest znanym brazylijskim naukowcem, specjalistą nauk biomedycznych. Studiował na uczelni, której został rektorem, a także na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie. Odbywał kursy specjalistyczne w Szwecji, Finlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Chile, Hiszpanii. Jest autorem licznych rozpraw naukowych opublikowanych w Brazylii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Szwecji, Niemczech. Włada biegle kilkoma językami, w tym również polskim.

Nowy rektor Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego jest bardzo aktywnym człowiekiem Kościoła – a w miarę swoich możliwości czasowych – uczestniczy również w życiu społeczności polonijnej. Między innymi jest zaangażowanym członkiem Rady Naukowej czasopisma „Polonicus”, wydawanego przez rektora Polskiej Misji Katolickiej.

Uroczystość była bardzo podniosła i pełna dostojeństwa. Biorę udział w różnych wydarzeniach, uroczystościach, ale po raz pierwszy w moim 35. Letnim życiu imigracyjnym byłem świadkiem szczególnego klimatu, jaki panował podczas ponad dwugodzinnej uroczystości. Podczas innych wydarzeń, nie brakowało rozmów w auli, czy sali, gdzie – mimo doniosłości chwili – ludzie nie potrafili „zapanować” nad potrzebą gadulstwa…. Tutaj w teatrze uniwersyteckim, panowała cisza, jak w jakiejś świątyni podczas najważniejszego momentu świętej Liturgii.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości miała miejsce część druga w holu przy teatrze. Każdy mógł osobiście podejść do Jego Magnificencji i złożyć gratulacje. Miałem szczęście przebywania z grupą Polonusów w pobliżu wyjścia. Stąd też byłem wśród pierwszych gratulujących nowemu rektorowi prof. Waldemiro Gremskiemu objęcia tak ważnego, ale i zaszczytnego stanowiska rektora wpływowej kościelnej uczelni. Ponieważ znamy się z profesorem W. Gremskim od kilkunastu lat i spotykamy się w różnych miejscach stolicy Polonii brazylijskiej, więc to spotkanie było kolejnym, ale jakżeż innym, pełnym serdeczności i radości! Jestem przekonany, że moją osobistą radość z faktu, że znakomity uczony brazylijski polskiego pochodzenia został pierwszym świeckim rektorem Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie dzieli także społeczność polonijna nie tylko Parany, ale i innych regionów Brazylii.

Ks. Zdzisław Malczewski SChr


2884

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone