Wszystko dla Boga i Polonii...

Nowiny z Budapesztu, Lancaster i Manchester…

Internetowy serwis sióstr misjonarek przedstawia różnorodność pracy sióstr w kraju i wśród Polonii. Są takie miejsca, gdzie nasi Rodacy na wychodźstwie, i starsi, i młodsi, mogą trwać przy wierze ojców, modlić się w ojczystym języku i odnajdywać w emigracyjnej rzeczywistości dzięki wspólnemu zaangażowaniu braci i kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Wspomniany serwis przedstawia kilka wycinków takiej posługi i współpracy – z Budapesztu (z czasu Adwentu, przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego i Światowego Dnia Chorego) oraz Lancaster (z adwentowej modlitwy podczas Rorat dla dzieci i dorosłych i spotkania ze Słowem Bożym, które mają odbywać się cyklicznie). Obie wspólnoty posiadają też własne kanały informacji: Budapeszt, Lancaster.

Nie można też nie powiedzieć o tym, że wreszcie udało się zakończyć wszelkie sprawy urzędowo-formalne i w Manchester rozpoczęło działalność Domowe Przedszkole «Little Lambs» prowadzone przez siostry misjonarki. W ostatkowy wtorek odbyło się uroczyste poświęcenie przedszkola w obecności przedstawicieli konsulatu RP w Manchester. Po dziękczynnej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Karol Michał Rogasik SChr, proboszcz polskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Manchester aktu poświęcenia dokonał ks. Wojciech Rożdżeński SChr, przełożony prowincjalny, który też w czasie Mszy wygłosił okolicznościową homilię.

*    *    *

Dołączamy ponadto zestawienie niektórych wydarzeń opisywanych w parafialnych i prowincjalnych serwisach www:

•   polscy harcerze okręgu Melbourne spotkali się po wielu miesiącach lockdownu w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu z okazji Dnia Myśli Braterskiej, święta jednoczącego skautów i harcerzy na całym świecie;

•   20 lutego 2021 r. w kościele filialnym w Krzemieniu (parafia Dobrzany) odbyło się poświęcenie obrazów Świętych Pastuszków Fatimskich i uczczenie ich relikwii;

•   postępują przygotowania do misyjnego wyjazdu do Tanzanii studentów z duszpasterstwa «Na Brzegu» przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu;

•   trwają prace renowacyjne w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie;

•   Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie rozpoczęły się obchody 101. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w środę 10 lutego 2021 r.;

*    *    *

Ostatnie dni karnawału niektórzy Współbracia poświęcili i wykorzystali na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

 


230 7770

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone