Wszystko dla Boga i Polonii...

Nowy ołtarz w kościele w Potulicach

Po prawie roku przygotowań, w kościele w Potulicach stanął nowy posoborowy ołtarz oraz lektorium. Projekt został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast wykonania podjęło się «Studio Wystroju Wnętrz Sakralnych w Zakresie Twórczości i Rękodzieła Artystycznego Artsakra» – Stefan Andrzej Deja i Synowie z Wielogóry.

Na samą uroczystość przybyli przede wszystkim ci, którzy swymi ofiarami przyczynili się do powstania tego dzieła. To właśnie w ich intencji, ks. Maciej Szmytowski SChr sprawował na tym ołtarzu pierwszą Mszę Świętą. Wśród zaproszonych gości był Wikariusz Generalny naszego Zgromadzenia – ks. Bogusław Burgat SChr, który dokonał poświęcenia nowego ołtarza, oraz ks. Ryszard Czajka SChr – poprzedni proboszcz potulicki i ks. Krzysztof Wiśniewski – dziekan nakielski.

Pierwszym etapem uroczystości w czwartek 1 października 2020 r., było odczytanie pamiątkowego tekstu – kapsuły czasu, – która została umieszczona w ołtarzu, potem uroczyście zostały złożone relikwie Świętych Męczenników z Abiteny – Maksymiana i Wiktoriana. Następnie grupa zasłużonych dla parafii mężczyzn, nałożyła mensę ołtarzową. Gdyby nie maseczki na twarzach, na wielu obliczach widniałby uśmiech zadowolenia, że pierwszy etap naszego zadania pod nazwą «OŁTARZE» dobiegł szczęśliwie do końca. Przed nami drugi etap, znacznie trudniejszy i kosztowniejszy. Rekonstrukcja głównego ołtarza z naszego kościoła, który zaginął po II wojnie światowej.

Dołączamy tekst z kapsuły czasu (oczywiście ze względu na RODO nazwiska ofiarodawców zostały przemilczane):

*    *    *
Ad perpetuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę

POŚWIĘCENIE TEGO OŁTARZA DZIAŁO SIĘ PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA,
DWA TYSIĄCE DWADZIEŚCIA LAT PO NARODZENIU NASZEGO PANA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA,
GDY NAMIESTNIKIEM CHRYSTUSA NA STOLICY PIOTROWEJ BYŁ PAPIEŻ FRANCISZEK,
DIECEZJĄ BYDGOSKĄ ZAWIADYWAŁ JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP JAN TYRAWA,
A PROBOSZCZEM PARAFII PW. ZWIASTOWANIA NMP W POTULICACH BYŁ KS. MACIEJ SZMYTOWSKI Z TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA POLONII ZAGRANICZNEJ.
W ROKU SETNEJ ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II I STO LAT PO „CUDZIE NAD WISŁĄ”.

TE OTO DOKUMENTY SKŁADAMY NA PAMIĄTKĘ NASZYCH DZIAŁAŃ, Z WDZIĘCZNOŚCIĄ WOBEC LUDZI I KU WIĘKSZEJ CHWALE BOŻEJ.
OWEGO CZWARTKU PO XXVI NIEDZIELI ZWYKŁEJ, O GODZ.17.00 ZEBRAŁ SIĘ TŁUMNIE LUD WIERNY POTULICKIEJ PARAFII I CHRZEŚCIJANIE Z OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI, BY W UROCZYSTEJ LITURGII ODDAĆ HOŁD BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU, RADOSNE TE DEUM ŚPIEWAJĄC I POŚWIĘCIĆ NOWY OŁTARZ, NA KTÓRYM NAJŚWIĘTSZE TAJEMNICE NASZEJ WIARY BĘDĄ SPRAWOWANE.
POWTARZAJĄC DUCHOWĄ WIZJĘ JANA APOSTOŁA W APOKALIPSIE: «UJRZAŁEM POD OŁTARZEM DUSZE ZABITYCH DLA SŁOWA BOŻEGO I DLA ŚWIADECTWA, JAKIE MIELI» UMIESZCZAMY W OŁTARZU RELIKWIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW MAKSYMIANA I WIKTORIANA KTÓRYCH AUTENTYCZNOŚĆ POTWIERDZIŁ SWYM PODPISEM BISKUP FRANCISZEK JEDWABSKI.
AKTU POŚWIĘCENIA DOKONAŁ KS. BOGUSŁAW BURGAT – WIKARIUSZ GENERALNY TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA POLONII ZAGRANICZNEJ, W ASYŚCIE KS. RYSZARDA CZAJKI RÓWNIEŻ Z TEGO ZGROMADZENIA ZAKONNEGO I KS. KRZYSZTOFA WIŚNIEWSKIEGO – DZIEKANA DEKANATU NAKIELSKIEGO ORAZ WYŻEJ WYMIENIONEGO PROBOSZCZA POTULICKIEJ OWCZARNI, CO WŁASNORĘCZNYM PODPISEM POŚWIADCZAJĄ:
KS. BOGUSŁAW BURGAT SCHR
KS. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
KS. RYSZARD CZAJKA SCHR
KS. MACIEJ SZMYTOWSKI SCHR
ZAPROJEKTOWAŁO ORAZ WYKONAŁO OWE DZIEŁO «STUDIO WYSTROJU WNĘTRZ SAKRALNYCH W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO ARTSAKRA» – STEFAN ANDRZEJ DEJA I SYNOWIE Z WIELOGÓRY, NATOMIAST SWÓJ GROSZ NA TEN CEL OFIAROWALI NIŻEJ WYMIENIENI:

(R O D O)
…ZA KTÓRYCH PIERWSZĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ KS. PROBOSZCZ NA TYM NOWO POŚWIĘCONYM OŁTARZU TERAZ OFIARUJE I CO WŁASNORĘCZNYM PODPISEM RÓWNIEŻ POŚWIADCZA.

Dano w Potulicach, 1 października 2020

*    *    *

ks. Maciej Szmytowski SChr


230 5533

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone