Wszystko dla Boga i Polonii...

Obchód imienin Wikariusza Generalnego

Nasze Ustawy i Dyrektorium wskazują wyraźnie, że imieniny Współbraci, rocznice ich profesji zakonnej i święceń są okazją do modlitwy za siebie wzajemnie oraz zachętą do organizowania dni spotkań i zjazdów wspólnotowych, aby móc realizować testament Kardynała Założyciela, ut unum sitis i świadczyć, że między nami nie ma dali (por. art. 33.6 UiDTChr). Tak się dzieje w naszych domach i wspólnotach w kraju i zagranicą. A nadto od dziesięciu lat antycypowane imieniny ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego zgromadzenia wyznaczają koniec okresu wakacyjnego i początek kolejnego roku formacyjnego. W 2023 r. ich obchód przypadł na dzień liturgicznego wspomnienia męczenników koreańskich i zgromadził cały zarząd i radę generalną zgromadzenia (następnego dnia odbyło się jej posiedzenie), chrystusowców z wielkopolskich domów zgromadzenia i domów formacyjnych. Nie zabrakło też przedstawicieli z duszpasterskiego frontu z kraju i emigracji: ich niewielka liczba była związana było z nałożeniem się podobnych uroczystości w innych miejscach i niedostatecznego poinformowania przez o terminie celebracji w Poznaniu.

Dodajmy, że wśród koncelebrujących kapłanów znajdowali się solenizanci kolejnych dni – ks. Matthew John Gardzinski SChr, prokurator i radny generalny oraz ks. Mateusz Socha SChr, wicesuperior Domu Głównego i dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Poznaniu.

zdjęcia: br. Krystian Zarosa SChr


230 2537

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone