dodano: 2021-03-01 23:38:06 edycja: 2021-03-03 08:36:41 autor: 230 odsłon: 4550

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Pyrzycach, Goleniowie, Stargardzie i chicagowskim Władysławowie

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości
nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości

Józef Piłsudski

1 marca od dziesięciu już lat poświęcony jest pamięci osób walczących za wolność Ojczyzny, a przez koleje losu spychanych na margines historii. To oni, cisi bohaterowie, Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci, oddawali swoje życie, aby Polska była krajem wolnym i niezależnym. Ich historia, wcale nie tak odległa, cały czas jest wielką tajemnicą w dziejach powojennej Polski.

W tym dniu także w naszej pyrzyckiej wspólnocie parafialnej chcieliśmy podziękować za ich walkę i oddanie polskiej sprawie. Ks. proboszcz Piotr Kurzaj SChr w kazaniu przypomniał, że naszym największym podziękowaniem jest modlitwa za ich trud i poświęcenie. W modlitwie powszechnej zatem, w której prosiliśmy o radość wieczną dla zmarłych żołnierzy, nie zapomnieliśmy wspomnieć o naszym Współbracie, ks. mjr. Rudolfie Marszałku SChr (1911-1948), ps. «Opoka», kapelanie ZWZ-AK oraz NSZ, więźniu niemieckiego KL Mauthausen-Gusen oraz więźniu PRL rozstrzelanym w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Po Mszy Świętej wraz z przedstawicielami Pyrzyckiego Porozumienia Środowisk Patriotycznych i mieszkańcami naszej miejscowości udaliśmy pod pomnik katyński, by oddać hołd wszystkim, którzy oddali życie o wolność naszej Ojczyzny. Tam wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i złożyliśmy wiązanki kwiatów.

tekst i foto: ks. Maksymilian Ślusarczyk SChr

*    *    *

Również w Goleniowie, Stargardzie i chicagowskim Władysławowie uczczono pamięć polskich bohaterów przez lata wyrzucanych na śmietnik historii.01 marca 2021r. 03 marca 2021r. 230 4550