Wszystko dla Boga i Polonii...

Obchody Dnia Polonii w Budapeszcie

Od 2002 roku 2 maja obchodzimy jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Od kilku lat przyjął się zwyczaj, że delegacja Senatu świętuje Dzień Polonii w krajach zamieszkania naszych rodaków. Do tej pory delegacja Senatu obchodziła ten dzień z Polakami m.in. w Atenach, Petersburgu, Kanadzie, na Ukrainie, w Czechach. W roku 2016 delegacja z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim przyjechała do Budapesztu. Rok 2016 jest  Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Tytuł ten obok  60 rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu oraz 60 rocznicy powstania na Węgrzech stal się przyczyną przyjazdu.  Węgry natomiast ogłosiły lata 2016-2017 - latami kultury węgierskiej w Polsce.

Ten dzień zaczął się dla nas bardzo mile, bowiem delegacja zaraz po przylocie jako pierwszy punkt wizyty odwiedziła Dom Polski prowadzony przez Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech, a później uczestniczyła we Mszy Św. w Polskiej Parafii Personalnej. Mszy Św. przewodniczył ks. Leszek Kryża TChr, srebrny jubilat kapłaństwa, wcześniej długoletni proboszcz tutejszej parafii,  obecnie  dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy polskim Episkopacie.

Warto przytoczyć słowa pana Marszalka ze spotkania w Domu Polskim: „Zaczynamy wizytę od Mszy św., by podziękować księżom w polskim kościele za to, że Polonia gromadzi się wokół Kościoła, za podtrzymanie wiary, języka i polskiej tradycji. Rola kościoła jest nie do przecenienia w podtrzymywaniu polskości” . W innym punkcie wizyty dodał:  „... Polonia węgierska jest modelowo zorganizowana. Gromadzi się wokół Kościoła i w związku z tym budowa tej wspólnoty ma wymiar duchowy”. Podkreślił, że priorytetem dla Senatu będzie wspieranie nauki języka polskiego i mediów, to ważne byśmy mogli się komunikować.

W dalszej części Dnia Polonii senatorowie złożyli wieniec pod pomnikiem Imre Nagya. Marszałek Senatu odsłonił tablicę pamięci Tamása Salamona Rácza. W uroczystości wziął udział wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Janos Latrocai oraz rodzina Tamasa Salamona Racza. Pełnił on funkcję sekretarza generalnego Węgiersko-Polskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom. Pomagał polskim uchodźcom podczas II Wojny Światowej. Dzięki jego niezłomnej postawie udało się ocalić życie wielu naszych rodaków. Postać Tamása Salamona-Rácza skazana przez komunistów na zapomnienie jest przywracana świadomości historycznej obu narodów. Następnie delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem  Męczenników Katynia. Uroczystości polonijne zwieńczył koncert wybitnego węgierskiego pianisty Alexa Szilasi.

ks. Krzysztof Grzelak TChr

Zdjęcia: Barbara Pal


2 6115

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone