Wszystko dla Boga i Polonii...

Obrady Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

Już po raz drugi od chwili jej powołania, 28 kwietnia 2017 roku zebrała się Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu RP.

Jednym z jej członków jest chrystusowiec ks. Zdzisław Malczewski SChr, który jest również Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.Tematykę zdominowała sytuacja Polaków za granicą oraz działąnia rządu na rzecz Polonii.

Członkowie rady dyskutowali na temat programu rządowego dotyczącego współpracy z Polonią i Polakami, sięgającego swym działaniem roku 2020. Jak wskazał Marszałek Senatu RP pan Stanisław Karczewski, ważnym jest zachowywanie i pielęgnowanie dziedzictwa Polaków, które często bezpowrotnie niszczeje. Za priorytetowe uznał nauczanie języka polskiego, historii i przekazywanie tradycji następnym pokoleniom. 

relacja przygotowana przez Zuzannę Dąbrowską/RIRM.

relacja Senatu RP

fot. Michał Józefaciuk
 


341 5677

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone